Demence

Testy na odhalení demence

V souvislosti se stárnutím populace bude narůstat počet nemocných se závažnými poruchami paměti až demencí. Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba.

Z hlediska epidemiologického je situace v ČR podobná ostatním Evropským zemím – dle výsledků Rotterdamské studie a dalších studií je ve věku 65 let postiženo počínající demencí 5 % obyvatel a poté se každých 5 let výskyt demence zdvojnásobuje.

Starší lidé přes 80 let

V populaci 80letých je tedy 25-30 % lidí s různým stupněm rozvoje demence, celkově to s ohledem na věkové rozvrstvení znamená přibližně 10 % populace nad 65 let věku.

Lidí s demencí bude přibývat

Spojením údajů demografických a epidemiologických se odhaduje, že v příštích 30 letech dojde v České republice ke zvýšení počtu obyvatel s demencí ze současných 180 000 na 380 000.

Z aktuálně nemocných demencí je diagnostikováno a adekvátně léčeno jen asi 15 %. Zbývající nediagnostikovaní nemocní jsou ohroženi chybami v medikaci, které mohou akutně zhoršit jejich zdravotní stav, progrese demence vede postupně ke ztrátě soběstačnosti až postupně ke ztrátě schopnosti setrvat ve vlastním prostředí.

Komplexní ošetřovatelská péče

Nemocný s pokročilým stupněm demence vyžaduje komplexní ošetřovatelskou péči. Významným důsledkem je i postupně vzrůstající zátěž rodiny a pečovatelů po stránce fyzické a zejména psychické.

  • Zlepšením diagnostiky a zahájením časné terapie tedy lze očekávat následující přínosy. Včasné odhalení starších nemocných s rizikem chyb v užívání léků, zabránění zbytečným hospitalizacím.
  • Zlepšení diagnostiky chorob způsobujících druhotné poruchy paměti – deprese, snížená funkce štítné žlázy, hypovitaminózy, poruchy srdečního rytmu, ateroskleróza.
  • Zvýšení účinnosti léčby demence, pokud bude zavedena v časnější fázi onemocnění.
  • Šance umožnit rodině a pečovatelům postupné přizpůsobení se nové situaci, seznámit se s problematikou a připravit se na další průběh choroby.

Pro zlepšení diagnostiky časných fází demence byl v městě Brně za spolupráce Magistrátu města Brna, Institutu sociálních a zdravotních strategií a 40 ordinací praktických lékařů odstartován v roce 2017 Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a dalších poruch paměti. Dosud bylo v rámci projektu testováno 542 seniorů.

Poruchy paměti. Poznáte pana Alzheimera.

Poruchy pamětiZ tohoto počtu byly zjištěny poruchy paměti u 76, tj. u 14 % vyšetřovaných. Nově diagnostikovaná demence byla konstatována u 23 (4,2 %) seniorů, druhotná porucha paměti u 21 (3,8 %) seniorů a deprese u 15 (2,8 %) seniorů.

Trvání projektu je plánováno na 2 roky a poté bude celý efekt projektu Institutem sociálních a zdravotních strategií podrobně vyhodnocen.

S výsledky projektu bude seznámena odborná veřejnost a na jejich základě budou zahájena jednání o zařazení testování paměti do schématu pravidelných preventivních prohlídek seniorů nad 65 let věku.

Autorka je prof.MUDR. Hana Matějovská Kubešová, Institut sociálně zdravotnických strategií.

(red)

P-I-R-@-T ™ - První Internetový Reklamní @genT. V reklamě pracuji už přes 17 let v různých velkých i menších firmách, články jsem psal komerční pro iDNES i netradiční pro brněnský tisk. Poslední dobou, pár let, již jen on-line. Jsem reklamní a marketingový poradce. Dělám weby, které jsou vidět. Dělám SEO, které pomáhá. [ View all posts ]

Jdi na vrch