Plaváčci Brno. Proč plavat.

Plavání je velmi prospěšné, to tušíme všichni. Pojďme si ale konkrétně říct proč.

Zdraví:

Pravidelné plavání působí příznivě na funkci srdce a celého krevního oběhu. Pomáhá budovat svalstvo, zároveň ale nepůsobí negativně na růstový hormon, proto je bezpečné věnovat se mu již od útlého věku.

Při plavání se nám uvolňují endorfiny, které jsou obraným prostředkem proti stresu a bolesti. Pohyb ve vodě přirozeně stimuluje pohyb střev a správné trávení. A protože je to aktivita, při které vydáme spoustu energie, tak pomáhá při udržování ideální hmotnosti a vitality, zároveň velmi prospívá spánku.

Plavání může být i forma otužování, přičemž budujeme odolnost našeho imunitního systému.

Sebezáchrana:

U malých dětí (kojenců) se o plavání v pravém slova smyslu ještě nedá úplně mluvit. Stěží se dostanou z bodu A do bodu B. Proč tedy plavat od velmi útlého věku? Velmi důležitým prvkem v plavání ale i celkově v životě je sebezáchrana.

Představme si, že se dítě nepozorovaně dostane k jezírku a uvidí v něm rybičky. Natáhne se za nimi a spadne. Co v tomto případě chceme? V první řadě musí umět zadržet dech. Rozhodně by takové dítě mělo umět zakopat a vyplavat nad hladinu, v ideálním případě umět splývat na zádech, aby mohlo dýchat a čekat na pomoc.

Starší děti by měly být schopny chytit se kraje a vyčkat, nebo se vytáhnout alespoň trošku na břeh.

V našich kurzech poctivě trénujeme zadržení dechu, orientaci pod vodou, splývání na zádech, chycení okraje a vylézání z bazénu.

Správný vývoj dítěte:

Ve vodě využíváme její odpor k posílení různých svalů a svalových skupin, které jsou důležité při správném psychomotorickém vývoji – zádové pro držení hlavy, břišní pro přetáčení se a sezení, svaly na nohách a rukách pro lezení a následné postavení se. Plaváním se posílí a upevní správné držení těla.

Využíváme ale také vztlak vody a nadlehčování, kdy můžeme trénovat úkony, které na suchu provádět vzhledem k vývoji ještě nelze. Díky udržování vodorovné polohy se rozvíjí smysl pro rovnováhu.

Při plavání dětí je velmi využívaná hra, při které je stimulována představivost a také jemná motorika – úchopy plovoucích předmětů, propojování hemisfér – budoucí grafomotorika, souhra oko ruka, jemná motorika mluvidel – říkanky.

Sociální dovednosti:

V hodinách plavání se děti naučí kooperaci s ostatními, přijímat odlišnosti mezi ostatními, také vytrvalosti. Důležitým aspektem je i upevnění vztahu s doprovázející osobou.

Dítě musí spoléhat na dospělého, který mu tvoří bezpečný prostor, dospělý zároveň věnuje plnou pozornost dítěti – a to si přiznejme, že zažívá pomálu.

P-I-R-@-T ™ - První Internetový Reklamní @genT. V reklamě pracuji už přes 17 let v různých velkých i menších firmách, články jsem psal komerční pro iDNES i netradiční pro brněnský tisk. Poslední dobou, pár let, již jen on-line. Jsem reklamní a marketingový poradce. Dělám weby, které jsou vidět. Dělám SEO, které pomáhá. [ View all posts ]

Jdi na vrch