Zdravotní sestry

3. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení

V úterý 12. června se v prostorách Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně uskuteční od 9 do 16:30 již 3. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení.

Jednodenní konferenci pořádá Masarykův onkologický ústav za podpory Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, výzkumné infrastruktury CZECRIN, Fakultní nemocnice u sv. Anny – Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) a nadačního fondu PharmAround.

Odborná konference

Zájem o tuto odbornou akci každým rokem narůstá. Letos do Brna zavítá již kolem 150 studijních sester a koordinátorů z více než 20 pracovišť z celé České republiky, především fakultních nemocnic, ale i dalších zdravotnických pracovišť, která provádějí klinická hodnocení léčiv, ať již v oblasti onkologie, neurologie, revmatologie, diabetologie nebo kardiovaskulárních onemocnění.

Program konference je rozdělen do čtyř bloků. Tématem úvodní části bude způsob vedení zdravotnické dokumentace u pacientů v klinických studiích, sběr dat a jejich kontrola ze strany zadavatelů.

Navazující blok je věnován kvalitě v klinickém hodnocení – zástupci zdravotnických zařízení se podělí o svoje zkušenosti s audity a inspekcemi na klinické studie, a to i v návaznosti na aktualizovaná mezinárodní pravidla výzkumu – Správnou klinickou praxi (GCP).

Odpolední část otevře téma a jistě i diskusi nad rozvojem profese studijní sestry a studijní koordinátorky. I když se jedná o pozici, která se ve zdravotnických zařízeních, v souvislosti s narůstající náročností klinických studií, objevuje stále častěji, není dosud dostatečně legislativně zakotvena.

Zazní inspirace ze zahraničí i pohled zástupce nemocničního managementu na význam studijních sester. Závěr konference bude věnován zajímavým případům z praxe studijních sester a koordinátorů.

Kdo je studijní sestra – studijní koordinátorka?

Pod pojmy studijní či výzkumná sestra, případně studijní koordinátorka, se skrývá práce odborného pracovníka v klinickém hodnocení.

Označení pracovní pozice i náplň práce se na jednotlivých pracovištích může lišit, obecně se však jedná o nelékařského zdravotnického pracovníka, který poskytuje široké spektrum činností v rámci klinické studie.

To zahrnuje například edukaci pacienta, organizaci jeho účasti ve studii, znalost a postupy dle protokolu studie, odběr biologického materiálu i aplikaci studijní léčby, sběr a zadávání dat či veškerou administrativní podporu.

Studijní sestry a koordinátorky usnadňují realizaci klinických studií a přispívají k jejich kvalitě.

Jdi na vrch