Omezit pití alkoholu u dětí

Lepší život neexistuje, užij si ten svůj.. Takové je motto letošní soutěže kampaně Zůstaň nad vlivem

Již druhým rokem probíhá v České republice kampaň Zůstaň nad vlivem, která upozorňuje na nebezpečí závislostí u dětí a mladistvých.

Nyní startuje soutěž Lepší život neexistuje, užij si ten svůj, v rámci které preventisté oslovují více než 12 tisíc studentů z desítek škol.

Soutěž běží v JMK

Studenti mají za úkol zpracovat příběh týkající se závislostí. Může jít jak o jejich zkušenosti, tak o zkušenosti svých blízkých. Vítězný příběh pak natočí společně s profesionálním štábem a bude sloužit jako inspirace pro ostatní. Soutěž zatím běží v Jihomoravském kraji, postupně by se měla rozšířit i do ostatních regionů.

Příběh týkající se závislostí

Studenti mají za úkol jakoukoliv formou zpracovat příběh týkající se závislostí – ať už jde o závislost, se kterou mají vlastní zkušenost nebo o závislost týkající se svých kamarádů, známých nebo členů rodiny.

Zároveň nemusí jít jen o závislost na alkoholu, cigaretách nebo jiných drogách, ale i na mobilním telefonu, sociálních sítích nebo třeba na hazardu.

Zapojte fantazii

Jak studenti příběh zpracují je pouze na nich. Mohou natočit video, příběh nafotit či ho vyjádřit textově nebo obrazově. Výtvory mohou učitelé i studenti zasílat na e-mail nadvlivem@gmail.com nebo přes facebookový profil kampaně do 7.9.2018.

„Kampaň Zůstaň nad vlivem chce pomoci mladým uvědomit si své postoje k závislostem. Závislosti se nějakým způsobem totiž týkají nás všech. Některé z nich mají dopady na naše zdraví, na naše vztahy, na školu, některé jsou ale mnohem nebezpečnější, protože jsou více skryté a jejich dopady se nemusejí nijak rychle projevit – to jsou například závislosti na online hrách a podobně. Chceme, aby mladí nad těmito věcmi přemýšleli, a hlavně aby si uvědomovali, že jejich postoj k závislostem je často věc jejich volby. Je tu vždy někdo nebo něco, co mi může pomoci. Kampaň to ukazuje prostřednictvím různých životních příběhů,“ řekla Helena Rampachová, předsedkyně Asociace nestátních organizací.

Důležité je vlastní rozhodnutí

O nejinspirativnějších příbězích rozhodne odborná komise složená z odborníků na prevenci, zástupců asociace a externích poradců do 14.9. 2018, kdy bude vyhlášeno 10 nejlepších autorů, kteří postoupí do velkého finále.

„Vyhraje ten, který zaujme příběhem nebo nápadem či tím, jak přemýšlí o závislosti a o tom, jak se s ní vypořádat,“ vysvětlila Rampachová. „Příběhy mají ukázat, že je důležité vlastní rozhodnutí, odhodlání a vůle zůstat sám sebou,“ řekla členka organizačního týmu Marie Přibylová.

Příběh se natočí

Finálové příspěvky se následně objeví na facebookovém profilu kampaně. Autor příběhu s největším počtem lajků bude mít možnost ho natočit s profesionálním štábem, a navíc vyhraje tablet. Vítěz bude oznámen 1.10. 2018.

O PROJEKTU “ZŮSTAŇ NAD VLIVEM”

Projekt Zůstaň nad vlivem zastřešuje Asociace nestátních organizací (www.asociace.org) sdružující adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostmi. Vznikla v roce 1995 a dnes je tvořena více než dvaceti klíčovými organizacemi zabývajícími se prevencí a léčbou závislostí v České republice.

Kampaň má za cíl rozšířit povědomí o existujících organizacích, službách, aplikacích a webech zaměřených na prevenci závislostí. Běží především na sociálních sítích, které jsou pro děti a mladé lidi přirozeným místem, kde hledají informace.

Youtubeři v projektu

Do projektu se zapojila také řada vlivných mladých osobností v čele s nejlepším horolezcem světa Adamem Ondrou a předními youtubery Vláďou, Peeetou a Faynem. Více na www.zustannadvlivem.cz a www.facebook.com/zustannadvlivem.

Zprávy redaktorů [ View all posts ]

Jdi na vrch