Studenti Arts managementu pořádají kurzy dobové keramiky

Šanci tvořit dobovou keramiku Pražané dosud nedostali. To se však mění s kurzy, které pro návštěvníky ve spolupráci s odborníky z Muzea hlavního města Prahy připravili studenti Arts managementu. Vlastní výtvory si poté účastníci kurzu porovnají s reálnými exponáty v muzeu.

Dne 16. listopadu představí Muzeum hl. města Prahy v domě U Zlatého prstenu dlouho očekávanou archeologickou výstavu Den na tržišti. Tato výstava je přenesena z polského města Wroclawi, jehož legendárním zakladatelem byl český kníže Vratislav.

Souběžně s výstavou se jako doprovodný program uskuteční kurzy historické keramiky inspirované řemeslnými technikami 14. století v českých zemích. Součástí celodenního programu bude prohlídka výstavy Den na tržišti s muzejním odborníkem. Cena vstupenky zahrnuje také lahodné občerstvení, které si návštěvníci budou moci vychutnat během modelování.

Tyto kurzy se uskuteční ve dnech 19.11., 26.11. a 10.12. od 10:00 v ateliéru U Peců na Jungmannově náměstí. Tvorbou historické keramiky návštěvníky provede Kateřina Pecová – dcera akademického malíře Jiřího Peci. Po lekci v ateliéru a krátké pauze na oběd bude následovat odborná komentovaná prohlídka v domě U Zlatého prstenu. Celodenní program zajišťují studenti oboru Arts Management z Vysoké školy ekonomické ve spolupráci s Muzeem hl. města Prahy.

„Účelem projektu je rozšířit povědomí o historické keramice na našem území skrz interaktivní lekce keramiky (…) projekt Vytvaruj si středověk je inspirovaný současným trendem domácí ručně dělané keramiky a přichází s alternativním konceptem, který podporuje výkon tradičního řemesla”, uvádí vedoucí projektu Aneta Makovská.

Zájemci se budou moci přihlásit přes registrační formulář:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXN8RXfdQz5zv3wwyu5ojjouo78Gbk5JU2z6PVtoTaNAs0Xw/viewform

Naše kurzy jsou vhodné pro dospělé osoby se zájmem o keramiku, historii, tradiční řemesla, začátečníky i pokročilé. Vřele doporučujeme přihlásit se co nejdříve z důvodu omezené kapacity osob.

 

Veškeré informace o kurzech a přihlášení naleznete na našich sociálních sítích:

  • Facebook: Vytvaruj si středověk
  • Instagram: @vytvarujsistredovek_

Ceník

  • základní vstupné: 1.200 Kč
  • snížené vstupné (studenti a maminky na mateřské): 1.100 Kč

P-I-R-@-T ™ - První Internetový Reklamní @genT. V reklamě pracuji už přes 17 let v různých velkých i menších firmách, články jsem psal komerční pro iDNES i netradiční pro brněnský tisk. Poslední dobou, pár let, již jen on-line. Jsem reklamní a marketingový poradce. Dělám weby, které jsou vidět. Dělám SEO, které pomáhá. [ View all posts ]

Jdi na vrch