Stadion za Lužánkami

Kdy se bude stavět stadion za Lužánkami?

Brno řeší tuto situaci. K obnově sportovních stadionů v lokalitě za Lužánkami potřebuje město Brno koupit nemovitosti podnikatele Libora Procházky na městských pozemcích.

Tvrdá obchodní vyjednávání přiblížil primátor města Brna Petr Vokřál:

„Rada města Brna zadala zpracování posudků na domy, které by bylo možné směnit za nemovitosti Libora Procházky a jeho firem v lokalitě Ponava za Lužánkami. Namísto bytových domů, jejichž směnu zastupitelé na svém prosincovém zasedání odmítli, byly vybrány nemovitosti v centru města bez bytů s nájemníky. Jsou to nemovitosti, na kterých je v koalici shoda,“ sdělil Vokřál.

Žádost o územní rozhodnutí byla podána

Stadion za Lužánkami„Společnost Brněnské komunikace podala žádost o územní rozhodnutí pro modernizaci fotbalového stadionu a potřebného parkoviště u ulice Sportovní,“ doplnil náměstek primátora pro investice Richard Mrázek.

Znalecké posudky zpracuje Deloitte Advisory

Znalecké posudky, na jejichž základě bude možné vést další jednání, zpracuje společnost Deloitte Advisory. Cenová nabídka za znalecké posudky na pět nemovitostí činí 550 000 Kč bez DPH.

Ocení tyto nemovitosti: Starobrněnská 14,  Dominikánská 9 (Dům pánů z Kunštátu), Dominikánské náměstí 3, Zelný trh 14 (Tržnice) a  Špilberk 2.

Majetkoprávní vypořádání musí být vyřešeno, jinak se stavět nebude

Stadion za LužánkamiDle magistrátních radních lokalita za Lužánkami se bez vyřešení majetkoprávních záležitostí nemůže rozvíjet. Město Brno zde sice vlastní pozemky, majitelem legálních nemovitostí na těchto pozemcích se však v minulosti stal podnikatel Libor Procházka a jeho firmy.

Jde o chodníky, podzemní garáže, sítě a podobně. Soudy v minulosti rozhodly o tom, že město Brno musí za užívání těchto nemovitostí Liboru Procházkovi platit. Pokud nedojde k dohodě o vypořádání majetku, bude muset Brno každoročně panu Procházkovi zaplatit 16 milionů korun. [stadionzaluzankami10.1.2018]

Brnu narůstá škoda v řádu milionů

O majetkovém vyrovnání se proto mluví nejen v souvislosti se stavbou nového stadionu, ale především v souvislosti s touto škodou, která městu Brnu každoročně narůstá. Hodnota firem a pozemků těchto firem byla znaleckým posudkem oceněna na 278 milionů korun.

Libor Procházka si při vyjednávání s Brnem stanovil zásadní podmínku: chce svůj majetek směnit za jiný ve vlastnictví města Brna. Odmítá tedy pozemky prodat za peníze.
(vž)

Jdi na vrch