Ženy na vyšších pozicích a rovnost platů. Stále problém?

Znevýhodnění v odměňování mezi muži a ženami, nedostatečný postup žen na vyšší pozice či překážky při přijímacích pohovorech představují nejzásadnější problémy, které odhalil reprezentativní průzkum Sociologického Ústavu AV ČR.

Minimálně jednou za svůj život se s těmito překážkami setkalo téměř 60 % žen a 39 % mužů. Dotazy na soukromý a rodinný život jsou pro ženy stále běžnou součástí přijímacích pohovorů do zaměstnání. Nejčastěji se s nimi setkávají ženy, které již mají děti a ženy ve věkové skupině 30 až 44 let. Potvrzuje je 58 % žen a 24,6 % mužů.

Průzkum veřejného mínění o platech žen a mužů

Průzkum mezi českou veřejnosti, s jehož závěry se lze podrobně seznámit, se konal v dubnu 2017. Udělalo jej oddělení Gender a sociologie Sociologického Ústavu AV ČR ve spolupráci s Centrem výzkumu veřejného mínění. „V průzkumu jsme se zaměřili na názory lidí o znevýhodněních na pracovním trhu v ČR, na zkušenosti se znevýhodněním, názory na genderové rozdíly a jejich dopad na nerovné odměňování a na celkové klima na pracovišti,“ uvedla jedna z realizátorek průzkumu Alena Křížková z oddělení Gender a sociologie.

80% žen je přesvědčeno, že mají nižší platy

To, že je nerovné odměňování závažný problém, si myslí většina české veřejnosti. „Z reprezentativního vzorku 1032 dotázaných (502 mužů a 530 žen) ve věku nad 15 let s tímto tvrzením souhlasilo více než 80 % žen a okolo 56 % mužů. Znevýhodnění u žen je často způsobeno genderovým hlediskem, zatímco muži jsou častěji znevýhodnění na základě věku,“ dodala spolupracovnice oddělení Gender a sociologie Marta Vohlídalová.

Problém mírní transparentní odměňování

Jsou nástroje, jakými lze podmínky nerovného odměňování a znevýhodnění na pracovišti měnit. Průzkum ukázal, že tam, kde jsou pravidla transparentního odměňování, je také téměř o polovinu menší podíl těch, kteří se cítí znevýhodnění z hlediska mzdového ohodnocení (26,6 %), než tam, kde taková pravidla neexistují (58,8 %). Mezi další nástroje, které lidé podporují pro řešení rozdílů mezd a diskriminace, patří opatření pro slaďování rodinného a pracovního života, legislativní úpravy a důsledné kontroly a postihování zaměstnavatelů. Více žen by se také přiklonilo k zavedení povinnosti zveřejňovat anonymizované platové statistiky.

Ženy v ČR vydělávají o 1/4 méně než muži

Průzkum je jednou ze zásadních aktivit projektu Jak na rovnost v odměňování… aneb pozor na nezamýšlené důsledky!, který realizují organizace Nesehnutí, Otevřená společnost a Sociologický ústav AV ČR. Přispívají tak k rozkrývání často neviditelných souvislostí nerovného odměňování, které vedou k tomu, že ženy v ČR vydělávají takřka o čtvrtinu méně než muži (22 %).

Jdi na vrch