Feng Shui

Co to je, Feng Shui?

Změní vám život..

Energie prostoru pro zdravý a harmonický život

Již od pradávna si člověk hledal příbytek, který by mu poskytoval bezpečí, ochranu, teplo a možnost dobít své energie, které mu zajistily možnost přežití. Dlouhodobým sepětím s přírodou si tak člověk vytvořil cit pro správný prostor, který mu bude energie dodávat a ne mu je ubírat. Naučil se energie od přírody brát a ne proti nim bojovat. Byl si totiž vědom, že energie, které vyčerpá zbytečným bojem s přírodou, mu pak budou chybět pro jeho přežití.

Staré umění Feng Shui za více než pět tisíc let zmapovalo působení energií okolí na člověka a vytvořilo učení, které nám i dnes umožňuje uspořádat si svůj životní prostor (dům, byt, zahradu, kancelář atd.) tak, aby nás energie našeho okolí podporovaly a nevyčerpávaly nás.

Ve své praktické podobě je Feng Shui velmi racionální systém využitelný například při stavbě, či úpravě domu, bytu nebo pracoviště, při řešení vztahů, zdravotních problémů, řízení výroby a organizaci práce. Jde o všeobecně použitelný a naprosto univerzální „lidský jazyk“ nabízející návody k řešení mnohých problémů.

Nezbytnou podmínkou pro vytvoření zdravého a harmonického prostoru je přesné určení jeho funkce. To znamená jasně definovat, k čemu nám má daný prostor sloužit. Zda je to místo pro odpočinek, pro posezení s přáteli, pro vzdělávání se, pro práci na projektu, pro práci s penězi, pro klidný spánek atd.

Často děláme tu chybu, že za svůj prostor považujeme převážně interiér domu, bytu, místnosti, kanceláře. Už méně věnujeme pozornost domu jako takovému, pozemku, a téměř žádnou pozornost nevěnujeme okolí domu a krajině kolem. Přesto nás i tyto energie velmi silně ovlivňují.

Pokračujte ve čtení celého článku zde.

Feng Shui není jen systém a metoda, ale i způsob EXISTENCE. Proto stojí za to jej uplatňovat a žít podle něj.

#fengshui #fengšuej #bydlení_podle_fang_shui #videa_feng_shui #kralovskefengshui

P-I-R-@-T ™ - První Internetový Reklamní @genT. V reklamě pracuji už přes 17 let v různých velkých i menších firmách, články jsem psal komerční pro iDNES i netradiční pro brněnský tisk. Poslední dobou, pár let, již jen on-line. Jsem reklamní a marketingový poradce. Dělám weby, které jsou vidět. Dělám SEO, které pomáhá. [ View all posts ]

Jdi na vrch