Las Vegas

Hazard je zpět v Brně

Až do léta minulého roku uplatňovalo město Brno vůči provozování hazardních her prakticky nulovou toleranci. Tehdy platná městská vyhláška č. 1/2014 připouštěla hraní pouze binga, sázkových her v kasinu a karetních turnajů, a to ve městských částech Jehnice, Komín, sever a Útěchov. Ve skutečnosti ale na území těchto MČ žádné z vyjmenovaných her povoleny nebyly.

Dle tvrzení primátora Brna z iniciativy MČ Brno-střed schválila 16. května 2017 městská samospráva novou vyhlášku 12/2017 o regulaci provozu hazardních her, která připouštěla bingo, živé hry a turnaje malého rozsahu.

Kasina jen v hotelech Grand a International

Hotel International BrnoSouhlasila s kasiny v hotelu Grand (Benešova ul. 18) a v hotelu International (Husova 16).

I hlasy zastupitelů za hnutí Žít Brno vrátila nová vyhláška hazard do města a založila past na samosprávu.

Zastupitelé každý rok upravují vyhlášku

Grand hotel BrnoZastupitelstvo má za povinnost každoročně upravovat vyhlášku o regulaci provozu hazardních her a doplňovat v ní adresy dalších kasin dle podaných žádostí.

Pokud některá z městských částí vyjádří (byť jen jednou) souhlas s možností provozovat hazardní hry na svém území, musí případný nesouhlas se zařazením dalších adres do vyhlášky zdůvodnit transparentními, nediskriminačními důvody.

Hazard je stále výnosný

Předseda MěVV ČSSD Brno-město Oliver Pospíšil informoval, že do této pasti se dostala zatím jen Městská část Brno-střed, která souhlasila s provozováním hazardních her na svém území 3. května 2017, protože podpořila pokračování či vzniku kasin v hotelech International a Grand.

Na zařazení nové adresy do seznamu v sousedství Grand hotelu (Benešova ul. 14) se brněnská samospráva v listopadu 2017 již neshodla.

Přesto nová adresa je do návrhu novely vyhlášky zařazena, protože v opačném případě se město Brno či městská část vystaví sankci od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dle platné legislativy tam musejí, v případě podané žádosti, každý rok přibývat další povolené adresy těch, kteří chtějí provozovat hazard…

(vž)

Jdi na vrch