Pročistěte svoje tělo před Vánoci saponiny

MUDr. Oto Sova, CSc. (80) je lékař, biochemik. Po pětadvacetiletém působení v Akademii věd od roku 1991 vlastní soukromý výzkumný ústav BOOS – Biologické substance v Košicích na Slovensku. Ústav se zabývá výzkumem vakcín, očkovacích látek, enzymů a saponinů. Saponiny doktor Sova zkoumá víc než sedmadvacet let a ve spojitosti s nimi jsme mu položili několik otázek.

Většinou z jara nebo na podzim lidé detoxikují svá těla. Je ale opravdu potřeba naše tělo detoxikovat?

Ne, není to potřeba. Jsou to nesmysly. Já jako biochemik a lékař se věnuji právě této oblasti, a hlášky o kilogramech různých toxinů v našem těle nemají vědeckou podstatu. Na druhé straně je pravda, že máme na různých místech našeho těla usazeniny a existuje možnost tělo od nich očistit.

Jak tyto usazeniny vznikají?

Lidské tělo je protkáno soustavou potrubí různých průměrů a kvality. Ke každé buňce je přiváděna přes cévy krev přinášející živiny – kyslík, bílkoviny, cukry, tuky, vitaminy a minerály potřebné k životu buňky a odvádějící zplodiny metabolismu. Tady vstupuje do fyziologie a medicíny vůbec jedna dimenze, o které medicína doposud neuvažovala. Tato dimenze je fyzikální jev – povrchové napětí. Je to síla, která na rozhraní kapalin a plynů, anebo kapalin a pevných látek, nutí tyto přilnout k sobě. Její hodnoty se uvádějí v Newtonech na kilogram. Obrazně řečeno nejvyšší povrchové napětí je v lepidlu a nejnižší na namydlených rukou.  Z toho si můžeme vyvodit důsledky, že vysoké povrchové napětí způsobuje usazování takřka všech komponent z roztoků na steny potrubí, kterými proudí. Tak dochází k usazování minerálů v potrubí pitné vody, ústředního topení, i ropovodů a prakticky všech potrubí naše cévy nevyjímaje. Usazují se v nich všechny komponenty rozpuštěné v krvi.

O jaké usazeniny jde?

V cévních usazeninách nacházíme buněčný detritus odumřelých krvinek a jiných buněk, všechny elementy jako cholesterol, bilirubin, sloučeniny železa a hemoglobinu, kyselinu močovou, močovinu, ale i albumin, slovem všechno.

Tyto usazeniny postupně pomalu snižují průsvit cévy, jejich pružnost a tím snižují i průtok krve, čím vlastně odepisují celý orgán a někdy jde skutečně jen o to, jaké škrcení, který orgán snese. To jsou pak známky toho, že u dvou stejně starých osob trpících na stejnou nemoc tentýž lék u jednoho člověka působí, u druhého ne. Někdy se ten lék ani nedostane na kýžené místo v dostatečné koncentraci, aby působil.

V současnosti již lékaři dovedou diagnostikovat sníženou propustnost cév, zejména srdcových, ale k odstranění těchto závad využívají spíše technické vymoženosti jako operace, vkládání stentů, bypassů a podobně.

V devadesátých letech jsme dostali první zprávy o možnostech odstranění usazenin z organismu pomocí saponinů a začali jsme je studovat.

Co jsou saponiny?

Saponiny jsou organické látky, které syntetizují výlučně rostliny žijící ve vysokohorských pouštích, kde je prudké střídání denní a noční teploty. Rostliny, většinou palmovité, produkují saponiny, kterými se brání před zamrznutím anebo vysušením. V našem organismu snižují na všech plochách povrchové napětí, a tak můžou odstranit z těchto ploch usazeniny tím, že je uvedou do roztoku a odplaví.

Existují ale dvě hlavní skupiny saponinů a to steránové, (anebo steroidní) které mají velké molekuly, rozpouštějí se ve vodě, rozkládají červené krvinky a pění. Po požití zůstávají pouze v trávícím traktu a nedovedou vstřebat do krevního řečiště.

Druhou skupinu tvoří terpenové saponiny třídy třiterpenů, ale i iononů a ironů. Rozpouštějí se v lipidech a podobných látkách, mají malou molekulu a vstřebávají se do krevního řečiště a tím do celého těla, kde působí.

Říkal jste, že saponiny mají rostlinný původ. Jak je můžeme dostat do těla?

Saponiny jsou výrobci dodávány v práškové podobě v tobolkách. Denní doporučená dávka je asi 1 až 1,5 gramů, tedy 2 – 3 tobolky denně.

Z lékařského a biochemického jako i farmaceutického hlediska jsou saponiny perfektní látky, kterých jedinou funkcí je snižování povrchového napětí. Teda přesně to, co nám schází při čištění našeho nitra. Saponiny s ničím nereagují, nic neslučují, nic nerozlučují, bezděčně protečou organismem a – snižují všude povrchoví napětí, čím úspěšně odstraňují veškeré usazeniny a přivádějí naše tělo do stavu v jakém bylo na počátku.

A protože snižování povrchového napětí je fyzikální pochod, saponiny nevykazují žádnou kontraindikaci s léky nebo potravinami, které fungují na biologických či chemických principech. Nanejvýš saponiny natolik vyčistí cévy, že se konečně dostanou předepsané léky na kýžené místo jejich působení v dostatečné koncentraci.

Je možné předcházet tomu, aby se usazeniny v našem těle neusazovali?

Ano, preventivním užíváním saponinů například jeden měsíc z jara a jeden měsíc na podzim. Denní dávka jsou dvě tobolky, jedna ráno, druhá večer. Saponiny mohou užívat i děti, do desíti let se doporučuje jedna tobolka denně.

Jak často musí člověk užívat saponiny?

Jestli je začne užívat v určitém věku za účelem odstranění usazenin, může si kontrolovat jejich práci biochemickým vyšetřením krve. Po začátku užívání hodnota některých krevních komponentů jako cholesterolu, kyseliny močové, bilirubinu v krvi stoupnou, protože saponiny je uvolnily z usazenin do roztoku a játra a ledviny je ještě nestačily zpracovat a vyloučit. Posléze hodnoty klesají a cévy zůstávají čisté.

Kromě toho, že pročistí organismus, mají saponiny ještě i další benefity?

Mají celou řadu benefitů. Třeba usazeniny sníží pružnost cév, a to má za následek zvýšení krevního tlaku. Saponiny usazeniny odstraní a tlak se upraví. V důsledku saponiny nevyléčily vysoký krevní tlak, jenom upravili pružnost cév odstraněním usazenin. Ale mělo to nepřímo léčebný dopad. Anebo saponiny natolik vyčistily cévy v jedné oblasti, že předepsané léky se mohly tam dostat v kýžené koncentraci a jejich působením se chorobný stav upravil. Tady taky saponiny nepřímo podpořily léčbu. V medicíně by měly mít místo ve fyzikální terapii, kam patří teplo, chlad, horské slunko, elektroforéza a podobně.

Více se dozvíte zde:

www.reparexshop.cz

www.boos-bs.sk

 

 Foto: Pixabay.com

 

Jdi na vrch