Hlavní nádraží Brno

Radní kraje jsou pro brněnské nádraží „U řeky“

BRNO – Radní Jihomoravského kraje se rozhodli doporučit zastupitelům jihomoravského regionu ke schválení projekt stavby nového vlakového nádraží v poloze „U řeky,“ tedy asi 850 metrů jižněji od nádraží starého.

Dosavadní nádraží Brno hl. n. už dlouho nestačí potřebám. Bez zbourání sousedního OD Tesco, by do něj nešlo napojit nové tratě, včetně transkontinentální vysokorychlostní železnice.

Doporučení do 9. ledna 2018

Nádraží v BrněRadní města Brna vydají své rozhodnutí a doporučení samosprávě čtyřistatisícového města jak definitivně rozhodnout o poloze nádraží devátého ledna. Po nadcházejícím jednání a rozhodnutí zastupitelstev Brna i jižní Moravy vydají své stanovisko k novému brněnskému nádraží v rámci rozsáhlé přestavby Železničního uzlu Brno na trase železničních koridorů skrz ČR též Správa železniční dopravní cesty.

Přestavba nádraží bude

Ministerstvo dopravy ČR a další orgány. Vláda ČR chce ze svodky doporučení od všech těchto orgánů v květnu 2018 konečné řešení posvětit a rozhodnout, jak bude přestavbu železničního uzlu s pomocí EU financovat.

Náměstek JM hejtmana je pro variantu A – U řeky

Náměstek jihomoravského hejtmana Martin Maleček informoval, že takřka připravenou variantu A stavby nového vlakového nádraží U řeky lze stavět v letech 2020 až 2027 za 23 miliard korun takřka „na zelené louce“ bez přerušení dosavadního vlakového provozu skrz Brno.

Aktivisté jsou pro variantu B – Pod Petrovem

Ekologickými aktivisty naopak prosazovanou stavbu nádraží ve variantě B „Pod Petrovem“ v prostoru dnešního 5. a 6. nástupiště vedle památkové budovy Malá Amerika, lze začít budovat nejdříve od r. 2026 (dle Kanceláře architekta města Brna v letech 2028 až 2035). Nikdo dnes neví, jestli po r. 2023 bude dostávat ČR na takové akce dotační peníze EU (Vláda ČR tvrdí, že bez dotací z EU by stavbu brněnského nádraží a přestavby železničního uzlu Brno financovat nedokázala).

Bude mít Brno nádraží v podzemí?

Brno hlavní nádražíNádraží v centru Pod Petrovem vyžaduje postavit je v několika podzemních patrech tak, aby se tam směstnaly pod sebe i nádraží vysokorychlostní železnice ve směrech od Berlína, od Vídně i od Ostravy a Polska – přivedena má být tunely pod Brnem, pod Petrovem a tunelem až od Jundrova s celkovým nákladem 49 miliard korun.

Hlavně kvůli rizikovému budování dlouhých tunelů (po zkušenosti s pražským tunelem Blanka) plánovači tuto variantu nedoporučují.  Po osm let bude prostor kolem ulice Nové sady neprůjezdné staveniště a vlaky do Brna budou končit na okrajích města s dovozem cestujících do města náhradními autobusy.

Zelení neustále protestují

Zelení aktivisté protestují s poukazem na dvě místní referenda o poloze nádraží, která byla pro malou účast lidí na hlasování svým výsledkem neúčinná. Znamená to, že tři čtvrtiny voličů, kteří hlasovat nepřišli, požaduje, aby o přestavbě Železničního uzlu Brno a o poloze nádraží rozhodly zastupitelské orgány a nesly za to i zodpovědnost!
(bw)

Jdi na vrch