Hasičský speciál

Grant pro dobrovolné hasiče ve výši 80 000 korun

Podnik Povodí Moravy vyhlásil grantové řízení na podporu jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH). Zájemcům přispěje na financování osobních ochranných prostředků, výzbroj a výstroj hasičů.

O podporu 80 000 Kč mohou žádat jednotky SDH nebo občanská sdružení (spolky) do 30. září 2018.

Vodohospodářii splnili přání dobrovolných hasičů a dopomáhají jim k tomu, co jim nejvíce chybí – ochranné a pracovní oděvy, zásahové rukavice, přilby atd. Povodí podporuje jednotky SDH už pátý rok.

Granty pro hasiče na vzdělávání

Dosud jim poskytlo finanční granty na vzdělávání mladých dobrovolných hasičů, na pořízení hasičského vybavení, spojových prostředků a prostředků pro odstraňování následků povodní.

Finanční prostředky z loňského grantu umožnily jednotkám SDH v obcích Traplice, Šumice a Lukavice pořídit kalová čerpadla a v obci Jankovice nakoupit pytle a plničky pytlů.

Jdi na vrch