Omezit pití alkoholu u dětí

Nejen youtubeři pomáhají změnit pohled dětí na alkohol

Alkohol už dávno není jen doménou dospělých. Holduje mu stále více dětí. První zkušenosti s alkoholem mají už ve 12 letech! V Evropě jsme se umístili na šokujícím prvním místě.

S výsledky přišla Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. České děti se umístily na alarmujícím prvním místě v pití alkoholu a s přehledem porazily všechny evropské státy.

Osobnosti mezi mladými lidmi

Asociace nestátních organizací nyní přišla s kampaní zaměřenou na děti a mladistvé „Zůstaň nad vlivem“. Jde o pilotní ročník celostátní kampaně, která se zaměřuje na prevenci závislostí u dětí a mladistvých v České republice. Do projektu se zapojily i celebrity jako nejlepší lezec světa Adam Ondra nebo youtubeři Peeetaaa, Fatty a Fayne.

„Na následky požití alkoholu zemře u nás ročně čtyři sta lidí. Dlouhodobé kampaně pomohou změnit vnímání vztahu veřejnosti nejen k alkoholu, ale i k dalším návykovým látkám u dětí a mladistvých,“ řekla předsedkyně Asociace nestátních organizací Helena Rampachová.

V kampani se nepoučuje ani nemoralizuje. Základem jsou soutěže a motivační videa patronů na sociálních sítích, kde kampaň běží. Změnit postoj mladé generace k návykovým látkám je totiž podle odborníků běh na dlouhou trať.

Je třeba změnit pohled dětí na alkohol

„Chceme, aby si uvědomovaly, že pití alkoholu není úplně běžná věc, že může být stejně nebezpečné jako užívání jakýchkoliv jiných návykových látek,“ vysvětlila Helena Fialová, vedoucí sekce primární prevence asociace.

„Do problému se může dostat kdokoliv. Nesmírně důležité ale je, aby člověk v takové situaci věděl, kam se může obrátit pro kvalifikovanou a účinnou pomoc,“ dodala Rampachová.

Asociace nestátních organizací (http://www.asociace.org) je střešní organizací sdružující adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostmi. Vznikla v roce 1995 a dnes sdružuje přes dvacet klíčových organizací zabývajících se prevencí a léčbou závislostí v České republice.

(red)

P-I-R-@-T ™ - První Internetový Reklamní @genT. V reklamě pracuji už přes 17 let v různých velkých i menších firmách, články jsem psal komerční pro iDNES i netradiční pro brněnský tisk. Poslední dobou, pár let, již jen on-line. Jsem reklamní a marketingový poradce. Dělám weby, které jsou vidět. Dělám SEO, které pomáhá. [ View all posts ]

Jdi na vrch