RED HAT Brno

V Brně je největší výzkum bezpečnosti internetového softwaru

Světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích (technologiích otevřených zdrojů), americká společnost Red Hat, prodloužila svoji dosud desetiletou úspěšnou spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně (MU) smluvně na další období.

Spolupráci směřuje k výchově špičkových softwarových inženýrů, přičemž Red Hat jako lídr v oboru IT (informačních technologií) pomáhá převádět výsledky výzkumu vzdělávacích institucí do praxe.

Brno je největší výzkumnou základnou na světě

V Brně má největší výzkumnou základnu na světě. Studentům Fakulty informatiky MU a mladým vědcům součinnost umožnila získávat a sdílet znalosti a praktické zkušenosti. Studentům nabízí přístup k rozsáhlé komunitě open source projektů i know-how a umožňuje jim stát se uznávanými odborníky v návrzích a vývoji softwarových řešení. Polovina studentů fakulty je ze Slovenska.

Red Hat a vysoké školy

RED HAT BrnoRed Hat v součinnosti s českými vysokými školami pracuje na zlepšení jejich vzdělávacího systému a podporuje jejich vybrané studenty. Ti považují tuto firmu za jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů v oboru IT. Dělají u ní závěrečné bakalářské nebo magisterské diplomové práce (průměrně 18 obhájených prací za semestr) a reálné projekty.

Společnost finančně podporuje doktorandy a jejich projekty v laboratořích Red Hat a ve firemním výzkumném zázemí jim umožňuje uskutečnit komunitní projekty i vlastní výzkumné záměry. Svoje největší vývojové inovační centrum v Brně opírá firma o zdejší dostatek talentů.

IT pro uživatele – zavádění do praxe

V oboru vede Red Hat v rychlosti převodu výsledku výzkumu IT do uživatelské praxe. Protože více očí více vidí, např. při hledání a nápravě chyb v programech a kybernetické bezpečnosti přinášejí mladí lidé, ponoření společně do řešení problému, často dokonalejší řešení než výsledek práce vědce jednotlivce.

Například ochranu před hackery a konkurenci při budování robustních a bezpečnostních systémů IT. Toto brněnské výzkumné centrum má kvalitnější výstupy než řada firem, které pracují uzavřeným neveřejným způsobem a výsledky výzkumů tají.

(bw)

Jdi na vrch