Smog v Brně

40 dnů se kolem Zvonařky vloni nedalo dýchat

Zákonem dané průměrné denní množství polétavého prachu ve vzduchu v dané lokalitě lze překročit za rok jen o 35 dnů. Město Brno tento zákonný limit lidskému zdraví škodlivého množství vloni překročilo.

Na stanovišti měřicí stanice Zvonařka bylo v. r. 2017 takových dnů 40, ve Svatoplukově ulici 36 a v Dětské nemocnici pětatřicet dnů nad zákonnou hranici.

Znečištění vzduchu z Polska

V loňském roce se vedly vášnivé debaty o tom, jaké jsou zdroje znečištění a jak s nimi naložit. Na začátku roku 2017 nastaly dvě smogové situace a z analýzy jedné z nich vyplynulo, že dominantním zdrojem v tomto případě bylo znečištění přinesené prouděním vzduchu z Polska.

I to byl důvod, proč radnice neschválila veřejnou dopravu zdarma v době smogových situací. Z celkového množství polétavého prachu, který vzniká na území Brna, pochází až 90 % z dopravy.

Monitoring ovzduší

Zvonařka a okolí - autobusové nádraží„V říjnu jsme v Brně hostili Martina Lutze – vedoucího departmentu dopravy, životního prostředí a urbanismu v Berlíně. Mají výborný monitoring. I když vědí, že dominantním zdrojem znečištění je okolí Polska, progresivně pracují na omezování individuální dopravy a podpoře MHD.

Všichni studující na vysokých školách mají povinně MHD zdarma, funguje tam nízkoemisní zónování, v následujících čtyřech letech investují do cyklodopravy 50 milionů EUR“ informovala o situaci mimo naši republiku a členka iniciativy Dejchej Brno Hana Chalupská.

V lednu to bude rok

V lednu uplyne rok ode dne kdy si Brno schválilo akční plán ke zlepšení ovzduší. Měl by se tedy vyhodnotit a navrhnout další opatření. Před Vánocemi uspěli žalobci z Ostravska se žalobou na Ministerstvo životního prostředí ČR, které schválilo Program zlepšování ovzduší, který však je pro samosprávy nepoužitelný, nevymahatelný, časově neohraničený. Lze čekat, že soudy zruší i brněnský program zlepšování ovzduší z podobného důvodu.

(red)

P-I-R-@-T ™ - První Internetový Reklamní @genT. První proto, že jsem se k tomuto oboru jako první on-line přihlásil.  Někde se dá najít i druhý reklamní agent a pak už jsou všichni ostatní :) Byl jsem také členem Syndikátu novinářů a jsem členem Klubu brněnských novinářů. V reklamě pracuji už přes 17 let v různých velkých i menších firmách, články jsem psal komerční pro iDNES i netradiční pro brněnský tisk. Poslední dobou, pár let již jen on-line. Jsem reklamní a marketingový poradce. Dělám weby, které jsou vidět. [ View all posts ]

Jdi na vrch
%d bloggers like this: