jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany se o Velikonocích rozzářila modře

Vstup do areálu Jaderné elektrárny Dukovany nasvítili energetici o velikonočním pondělí modře. Připojili se tak k celorepublikové kampani „Česko svítí modře“ s cílem více porozumět světu lidí s autismem.

jaderná elektrárna DukovanyV noci z 2. na 3. dubna proto modré světlo, symbolizující komunikaci, vyjádřilo s ostatními podporu a solidaritu osobám s poruchou autistického spektra (PAS), u nichž je problematická právě komunikace. Cíl je zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice tohoto stále četnějšího neurovývojového postižení.

Brzy již 250 000 lidí u nás bude žít s některou z forem autismu

Výskyt poruch autistického spektra se dle aktuálních dat opět zvýšila. S některou z forem autismu bude žít již každé 40. narozené dítě, tedy 2,5% populace, to je 188 000 000 lidí planety a na 250 000 obyvatel České republiky.

Intenzivní informační kampaň

Alarmující vývoj je důvodem intenzivní informační kampaně, která má za cíl ozřejmit veřejnosti specifika nemocných lidí,  vyvracet mýty a posílit destigmatizaci autismu ve společnosti. JE Dukovany podporuje neziskové organizace ve svém okolí, které se věnují podpoře autismu.

Je to například Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice, kam chodí pravidelně dukovanští pracovníci pomáhat v rámci takzvaných dobrovolnických dnů a také organizaci podporují prostřednictvím projektu Plníme přání, při kterém darují své finanční prostředky.

jaderná elektrárna Dukovany„Počet dětí s autismem opravdu roste, naši školu určenou pouze dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v současnosti navštěvuje 120 dětí a žáků.  Malí autisté představují asi jednu třetinu.

Víme, jak těžké je tyto děti pochopit, respektovat a současně vést. Vážíme si rodin malých autistů, které se často potýkají s kritikou okolí. Osvětová činnost je v této oblasti velmi potřebná.

Děkujeme Jaderné elektrárně Dukovany i za naše autisty, že na ně myslí a takto jim pomáhá,“ řekla ředitelka Mateřské školy, Základní školy a Dětského domova Ivančice Marta Špalková.

Zprávy redaktorů [ View all posts ]

Jdi na vrch