dudek chocholatý

Více dudků na jižní Moravě. V ZOO Brno ví jak na to

Velkým úspěchem pokračuje projekt na ochranu dudka chocholatého na jižní Moravě, který před dvěma roky odstartovala Zoo Brno. V jedné z budek (dudníků) i letos zahnízdil pár dudků a vyvedl mláďata.

Odchov je o to cennější, že tito konkrétní ptáci dokázali proletět veškerými nástrahami ve Středomoří a vrátili se zpět, aby posílili populaci tohoto druhu.

Hnízdění dudka již druhým rokem

„V druhém roce projektu se dudek chocholatý opět vrátil do stejné umělé hnízdní dutiny. Tento pár dokonce vyvedl pět mláďat. Každé opakované přirozené hnízdění dudka na jednom místě na delší časové škále je obrovským úspěchem,“ řekl zoolog Petr Šrámek.

Tažný pták, který je zatím stále ohrožený

dudek chocholatýDudek chocholatý je přísně tažný pták, který zimuje v Africe. Na své několik set kilometrů dlouhé migrační trase se setkává s mnoha nástrahami – patří mezi ně nejen klimatické výkyvy a na nich závislé potravní zdroje, riziko predace, ale také stále nepolevující ilegální zabíjení člověkem.

To se děje nejčastěji v Itálii, na Maltě, Kypru a v Libanonu, ale i v jiných státech Středomoří.

Už dva roky chrání ZOO Brno dudka

Projekt na ochranu dudka chocholatého spustila Zoo Brno před dvěma lety. Jeho cílem je posílení populace tohoto druhu pomocí zajištění managementu potravních lokalit a navýšení počtu hnízdních možností.

Dudek chocholatý obývá otevřenou krajinu pastvin a luk s občasnými skupinkami vzrostlých stromů nebo i řidších lesů, které mu poskytují potřebné dutiny ke hnízdění.

Terénním monitoringem jsme vybrali pět oblastí, ve kterých jsme umístili takzvané dudníky (speciální budky pro dudky) a zároveň mohli provádět management ploch.

V dotčených lokalitách jsme nainstalovali celkem 15 dudníků, které v průběhu sezóny dvakrát kontrolujeme.

Mláďata se rodí

Už loni se podařilo jednomu páru odchovat čtyři mláďata, letos se do stejného dudníku pár vrátil a mláďat vyvedl celkem pět.

Další informace o projektu najdete na https://www.zoobrno.cz/o-zoo-brno/projekty-ochrany-prirody/ochrana-fauny-v-cr/dudek-chocholaty.

Zprávy redaktorů [ View all posts ]

Jdi na vrch