Získejte finance na své projekty, přihlaste je do programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Vybavení komunitní kuchyně, canisterapie, doprovod dětí na operační sál nebo prožitkový příměstský tábor pro děti s autismem, to je jen zlomek projektů, které Tesco
podpořilo v posledním ročníku grantového programu “Vy rozhodujete, my pomáháme“. Nyní odstartoval již 6. ročník a až do 5. května 2019 mají opět všechny neziskové a příspěvkové organizace možnost přihlásit své projekty. Celkem rozdělí Tesco na jejich podporu částku přesahující 5 milionů korun.

Program společnosti Tesco “Vy rozhodujete, my pomáháme” je celostátní výzva pro žádosti
neziskových a příspěvkových organizací, které jsou aktivní tam, kde zákazníci a zaměstnanci obchodů
Tesco žijí.

Poprvé byl spuštěn v roce 2016

Za 5 kol programu bylo darováno přes 18 milionů korun na
realizaci 810 dobročinných projektů, pro které hlasovalo 17, 4 milionů zákazníků. „Program dává
zákazníkům unikátní možnost spolupodílet se na podpoře projektů v jejich okolí. Tento program se již
stal nedílnou součástí našeho podnikání a těší nás, že můžeme pravidelně podporovat a pomoci
zrealizovat stovky senzačních projektů,“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitele Tesco pro ČR.

Nepromarněte svou příležitost

Všechny přihlášené projekty projdou následně hodnocením odborného garanta, jímž je Nadace
rozvoje občanské společnosti. Do finálového hlasování pak postoupí 270 projektů. O tom, kdo zvítězí,
rozhodnou zákazníci prodejen Tesco. Vítězné projekty získají stejně jako v předchozích letech 30 000
Kč na realizaci. Projekty, které se umístí na druhém místě, získají 16 000 korun, projekty na třetích
místech pak 10 000 korun.

Hlasovací zařízení v obchodech Tesco

Na všech obchodech budou po dobu hlasování umístěny hlasovací zařízení s popisem všech tří nominovaných projektů na daném obchodě. „Otevřít již 6. kolo programu znamená stabilní a dlouhodobou společenskou odpovědnost společnosti Tesco vůči regionům, kde působí. Z pohledu neziskových organizací je důležité mít regionální partnery, ukázat  svou činnost veřejnosti a mít možnost prezentovat se přímo v obchodech," dodává Jana Vožechová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti.

Hlasovací žetony

Od 17. června do 14. července 2019 dostanou všichni zákazníci Tesco za každý nákup hlasovací
žeton, kterým pak mohou podpořit vybraný projekt neziskové organizace v jejich okolí. Obchodní
řetězec vyhlásí vítěze v týdnu od 29. července.

Více informací a postup jak se do programu přihlásit najdete na https://pomahame.itesco.cz/.

Jdi na vrch