Sako Brno

V Brně máme teplo díky odpadkům na sídlištích

Odpadky slouží k vytápění brněnských sídlišť Juliánov, Líšeň a Vinohrady. Teplárny Brno a zařízení na energetické využívání odpadu SAKO Brno (Spalovna a komunální odpady) dokončily společný projekt na vytápění okolních sídlišť a k výrobě elektrické energie do veřejné sítě..

Nové horkovody vyvádějí teplo vzniklé z odpadu

Bezpečnější dodávky tepla a teplé vody takřka bez rizika odstávek přinesou především obyvatelům sídlišť Juliánov, Líšeň a Vinohrady nové horkovody, které vyvádějí teplo ze zařízení na energetické využívání odpadu SAKO Brno . Horkovodní napáječe ve směru Juliánov a Líšeň-Vinohrady o celkové délce 2,6 kilometru jsou jednou ze součástí právě dokončeného společného projektu Tepláren Brno a ZEVO SAKO Brno.

Tou druhou se stalo vybudování horkovodní výměníkové stanice. Projekt trval tři roky a byl ukončen letos v únoru. Vyvedení tepla v horké vodě má nejen strategický význam pro obě společnosti, ale vzhledem k minimalizaci ztrát při přenosu tepla jde o další opatření ke stabilizaci ceny tepla v Brně.

Teplo v Brně moderně

„Projekt je nejen součástí modernizace rozvodné sítě tepla v Brně, ale také dalším krokem k optimalizaci výroby tepla a nasazení velkých teplárenských zdrojů. A tím je mimo našich teplárenských provozů i ZEVO SAKO Brno. Donedávna umožňovalo SAKO dodávky pouze v páře parovodem na provoz Špitálka. Nově budou dodávky tepla probíhat v horké vodě a navíc na přímo i do blízké Líšně,“ uvedl generální ředitel společnosti Teplárny Brno Petr Fajmon.

„Projekt zmenší díky horké vodě také ztráty při distribuci tepla, které nově nebude potřeba posílat přes Špitálku a pak směrem do Líšně. Nová trasa směrem do Líšně je výrazně kratší,“ doplnil Fajmon.

Od roku 2012 je cena tepla v Brně neměnná

SAKO Brno je hlavní zdroj dodávající teplo do soustavy zásobování tepelnou energií po dobu letní odstávky, v průběhu topné sezony dodává průměrně 10 až 15 procent. Provoz je řízen centrálním dispečinkem Tepláren Brno, který je propojen s dispečinkem brněnského ZEVO.

Tepelná energie získaná energetickým využitím komunálního odpadu teplárnám umožňuje tlumit spotřebu zemního plynu na ostatních zdrojích soustavy zásobování tepelnou energií. „Díky tomu jsme již od roku 2012 cenu tepla nezdražili a od loňského roku jsme ji dokázali dokonce o pět procent zlevnit,“ upřesnil Fajmon.

Přecházíme na teplou vodu

„Nová horkovodní stanice je přímo v areálu SAKO Brno, díky čemuž není parovodní potrubí od našich kotlů příliš dlouhé. Z výměníkové stanice již pokračuje horkovodní potrubí přímo do brněnských městských částí Juliánov, Líšeň a Vinohrady. Projekt přináší jak ekonomické, tak i environmentální výhody,“ řekl ředitel společnosti SAKO Brno Karel Jelínek.

„Tím, že přejdeme na horkou vodu, podstatně snížíme tepelné ztráty v systému tepelného zásobování a Brno ušetří miliony korun ročně,“ doplnil Jelínek s tím, že nová horkovodní výměníková stanice disponuje dostatečnou rezervou i pro plánované budoucí rozšíření kapacity ZEVO.

To by mělo výhledově navýšit kapacitu ze současných 248 000 tun materiálově nevyužitelných komunálních odpadů ročně až na 380 tisíc tun, které budou využity energeticky.

30 let staré parovody byly vyměněny

Skončila výměna starých neefektivních parovodů za hospodárnější horkovody z horkovodní stanice SAKO do MČ Líšeň, Vinohrady a Juliánov. Tyto nové trasy zajistí jejím obyvatelům větší spolehlivost dodávek  i úspory v důsledku větší efektivity při distribuci tepla.

Dosavadní 30 let staré parovodní rozvody již vykazovaly známky opotřebení a potřebu větších oprav. Nové  horkovody pomohou zajistit záložní zásobování pro případ havárie brněnské rozvodné sítě.

Jdi na vrch