Brno hlavní nádraží

Územní rozhodnutí o novém nádraží v Brně padne koncem roku

Proces povolování přestavby Železničního uzlu Brno za asi 45 miliard Kč i s vybudováním nového hlavního osobního nádraží v odsunuté poloze U řeky potvrdil, že platná dokumentace EIA (tedy posouzení vlivu záměru na životní prostředí) je v souladu s aktualizovanou dokumentací pro územní rozhodnutí.

Vydávání územního rozhodnutí pro tuto stavbu trvá v Brně už 12 let vlivem překážek kladených do procesu občanskými ekologickými aktivisty. Předseda organizace Děti Země Miroslav Patrik dal i napříště vědět, že ač bude stav věci v patnáctidenní odvolací lhůtě jakékoliv, opět napadne záležitost soudní žalobou.

15 dnů k nahlédnutí do spisu

Územní řízení nyní vede Krajský úřad Jihočeského kraje. Ten stanovil patnáctidenní lhůtu pro nahlížení do spisu. Dalším jeho krokem má být vydání územního rozhodnutí. Aktualizaci dokumentace v územním řízení si vyžádaly novely zákonů i postup přípravy stavby Železničního uzlu Brno a neodkladnost oprav už zteřelých a zastaralých stále provozovaných technologických zařízení na trati na území moravské metropole.

Když půjde vše hladce

Pokud vše půjde hladce, modernizace železničního uzlu by mohla mít platné územní rozhodnutí konečně v závěru roku 2018. „To bohužel hodlají soudně napadnout Děti Země – avizovaly to už několikrát, ačkoliv rozhodnutí ještě není vydáno. Místo konstruktivní diskuse zúčastněných stran se tak opět otevírá právní bitva advokátních kanceláří. Tyto boje jsou jen fornalistického charakteru a nepřispívají ke zvýšení kvality projektu,“ posteskl si brněnský primátor Petr Vokřál.

Diskuse musí být

Poznamenal, že diskuse veřejnosti považuje za nezbytnou součást přípravy projektu, které zásadně ovlivní život Brňanů. „Pokud však druhá strana diskutovat odmítá a pouze vyhrožuje prostřednictvím médií, i my se budeme právní cestou bránit,“ doplnil primátor.

Jdi na vrch