Tesco ušetřilo 308 tun plastů díky systému opětovného použití ramínek

Společnost Tesco v souladu s firemní strategií udržitelnosti neplýtvat přírodními zdroji zaměřila své úsilí nad rámec sortimentu potravin a drogistického zboží. Také módní značka F&F se zavázala k opakovanému používání plastů, kdykoli je to možné. V listopadu loňského roku byl ve spolupráci s dodavatelem spuštěn v prodejnách Tesco ve střední Evropě (ČR, Slovensko, Maďarsko a Polsko) systém opětovného použití ramínek značky F&F. Zákazníci, kteří si nechtějí odnést ramínka domů spolu s oblečením, je mohou nechat v obchodě. Ramínka tím dostávají další šanci, protože jsou následně posílána do recyklačního centra, kde jsou vyčištěna, roztříděna a následně připravena k odeslání zpátky do továren na oděvy.

Rok po zavedení systému společnost Tesco takto využila více než 8,4 milionu ramínek F&F o celkové hmotnosti přes 308 tun. V České republice bylo zachráněno téměř 88 tun plastu díky opětovnému použití více než 2,4 milionu ramínek.

„Řada našich zákazníků je znepokojena objemem plastových odpadů a jejich negativními dopady na životního prostředí. V souladu s naším loňským závazkem používat od roku 2025 plně recyklovatelné nebo znovu použitelné obaly u výrobků naší značky jsme se proto dohodli s dodavatelem na opětovném použití ramínek značky F&F, které naši zákazníci mohou ponechat v obchodech. Díky systému druhé šance šetříme přírodní zdroje, omezujeme plastový odpad a také snižujeme jejich uhlíkovou stopu,“ uvedl Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel společnosti Tesco Česká republika.

Opětovným použitím ramínek se nejen snižuje množství, které by jinak skončilo v popelnici, ale dle výpočtů dodavatele, společnosti TIC, se ušetří 34 % emisí uhlíku a 86 % vody z ekologické stopy každého z nich.

Opětovné využití ramínek je dalším krokem v úsilí společnosti Tesco o snížení plastového odpadu a celkového dopadu obalových materiálů na životní prostředí. Na jaře roku 2019 společnost Tesco střední Evropa přijala tři veřejné závazky, kterými chce zvýšit udržitelnost svých výrobků. Společnost se zavázala, že všechny obaly vlastních výrobků budou do roku 2025 recyklovatelné nebo znovu využitelné. Tesco již dříve informovalo, že z obalů odstranilo 454 tun těžko recyklovatelného plastu. Více informací o strategii udržitelnosti naleznete zde.

Jdi na vrch