Scio škola

Ve ScioŠkole jsou místo učitelů průvodci

Inovativní základní škola ScioŠkola je v brněnské městské části Komárov v provozu od 1. září 2016. Sídlí na ulici Sokolova v budově původní německé měšťanky ze druhé poloviny 19.století, která však byla kompletně zrekonstruována.

„Před rokem a půl jsme začínali se 30 žáky v 1.až 6.třídě, od září loňského roku máme už žáků 80 v 1. až 7. ročníku, a v roce 2019 předpokládáme, že to bude 120 žáků všech ročníků,“ informuje ředitel Vítězslav Dohnal.

Průvodci dětí ve ScioŠkole

Scio škola BrnoVe škole nepůsobí učitelé, ale průvodci a základem výukové koncepce je práce ve věkově smíšených pracovních skupinách, které se po několik týdnů setkávají při řešení společných témat, takzvaně tematických celků.

„Téma vždy spojuje motivy z různých vzdělávacích oblastí, tak jak jsou definovány v předmětu Svět v souvislostech a typické pro tematický celek je jeho mezioborový charakter,“ vysvětluje způsob výuky ředitel.

Místo známek slovní hodnocení

I tzv. třídní schůzky probíhají zcela netradičně – ve škole je nazývají tripartitní rozhovory a přítomen je průvodce, rodič a dítě. Společně shrnou výsledky dvouměsíčního období a stanoví si cíle na další období.

Chyby pomáhají k rozvoji osobnosti

Scio škola Brno„Ve škole se také snažíme aktivně pracovat s chybou. Chybu totiž vnímáme jako důležitý prvek učení, který pomáhá dětem hledat cesty k řešení problému. Přestože je naše škola v Brně, navštěvují ji děti i ze Slavkova, Rosic a dalších obcí brněnské metropolitní oblasti,“ dodává ještě Dohnal. Poptávka po podobném způsobu učení roste rok od roku.

Den otevřených dveří v brněnské ScioŠkole se uskuteční v únoru. Sledujte naše zprávy.

(zk)

Jdi na vrch