Zmizely! Kanály! Youtube kanály! Bez mrknutí oka.

Svoboda slova… Existuje? Garantovaná, jasná… a kanály mizí bez soudu.

Každý má hranice, přes které ostatní nepustí. Jedna ze základních svobod podle deklarace OSN je svoboda slova, pluralita názorů (právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoliv prostředky a bez ohledu na hranice). Nikdo nesmí být za svůj názor ostrakizován, zesměšňován, natož pronásledován. Člověk má přece svoje práva…

Dnes vidíme, že uvedení do praxe kulhá na obě nohy.

A otázka je, jakému divadlu to vlastně přihlížíme a co bude v dalším dějství? Ne marně se říká – když chceš vědět, jaký bude svět zítra, podívej se, o čem píší média dnes.

Ještě lze dodat – JAK píší. Došli jsme daleko. Tak daleko, že se lidé bojí promluvit, vyjádřit jiný než propagovaný názor. Média aktivně podporují nenávist mezi lidmi za opačné názory, hádky ohledně politické situace rozdělují celé rodiny. A pomyslný ďábel se může jen chechtat, jak se mu to odporné divadlo daří: Perte se a žerte se.

Vždy, když se toto děje, ať už šlo o covid, očkování, geopolitiku nebo volbu prezidenta, je o čem psát. Hlavní média už nepokrytě převzala rysy bulváru, stala se páchnoucí žumpou, které není nic svaté. Bez skrupulí publikují lži, potírají pluralitu názorů, ostrakizují stoupence jiného pohledu na svět a viditelně propagují jednu stranu. A my tomu stále jen přihlížíme. A mlčíme.

A co zítra?

Jak bude vypadat svoboda slova zítra? Podívejme se, co se dělo před každým velkým průšvihem dvacátého století. Stoupenci jiných názorů byli nejprve veřejně zesměšňováni, jejich práce byla haněna v tisku. Následně, v druhé fázi, jim bylo zakázáno publikovat. Co se dělo v dalších fází netřeba rozebírat. Nyní jsme v první fázi, které přihlížíme a bavíme se jí.

Bavíme se tím, že se kloníme buď k tomu nebo onomu názorovému směru, nadáváme na ty „tupce“, kteří zastávají opačný názor. A přitom si neuvědomujeme, že tím aktivně vytváříme půdu pro fázi dvě. Kdy nastane fáze dvě? Bohužel, v mnoha ohledech nás už dostihla.

Kdo porušil pravidla

Platforma YouTube, která vznikla v demokratické zemi jménem USA ctící svobodu slova – každý zde může publikovat vše, co je v souladu s pravidly komunity.

Pokud tato pravidla porušíte, a musí to být závažné porušení, například propagujete násilí, nenávist vůči menšinám (mimochodem, pokud bychom se tímto měli řídit, museli bychom povypínat weby veškerému mainstreamu – menšina totiž může zastávat i menšinový názor a neměla by za to být haněna) nebo pornografii, pak dostanete výstrahu.

A pokud vám kanál zablokují, dostanete možnost si postahovat vaše videa. Tak psáno…

A přesto nespočet kanálů na YouTube zmizí denně beze stopy, bez varování, bez vysvětlení a videa jsou nenávratně pryč. Tak se stalo i s kanály Creative Society v mnoha jazycích. Zejména těmi, které se zabývají změnou klimatu. Ale nejen těmi. Proč? Jakou závadnou informaci tato platforma přináší?

Je to snad tím, že prezentuje fakta, která staví příčinu změny klimatu do jiného světla než zní oficiální propaganda a politika, zaměřená na snížení emisí skleníkových plynů, která je zároveň miliardovým byznysem? Byznysem se vzduchem? Takovýto kanál poukazující na závažné mezery v této propagandě YouTube smazal bez varování? Chápete? Chápete co se děje? Koho jsme to společně vyrobili? Tím, že platíme za reklamu na YouTube jsme vychovali globálního diktátora jediné možné pravdy. Jediná možná pravda, která nepřipouští diskuzi. Ano, jsme již dávno ve fázi dvě.

Youtube jako globální diktátor

Mimochodem, máte dojem, že v České republice panuje odlišná situace? ČTK, Česká tisková kancelář, která se prezentuje jako nezávislý zpravodajský servis, odmítla zveřejnit přes placenou službu tiskové zprávy o celosvětovém online fóru „Globální krize. Naše záchrana je ve sjednocení“. Fórum bylo překládáno do 150 jazyků. Lze si vůbec představit, co je za tím? 150 jazyků?!

Jaký obrovský kolos to je! Ukazuje to rozsáhlost Tvořivé společnosti jako dobrovolnického projektu. Na otázku, proč ČTK neumožní (za peníze) zveřejnění tiskové zprávy, byla zaslána odpověď: „Bylo rozhodnuto, že další tiskové zprávy Tvořivé společnosti již vydávat nebudeme. Naše obchodní podmínky nás k takovému rozhodnutí opravňují.”

Takže slovo „nezávislý“ zpravodajský servis je třeba chápat ne jako nezávislý od externích vlivů, politických, zájmových a jiných. Ale jen jako „pseudo nezávislý“, tedy ve smyslu „zveřejníme jen to, co sami chceme, obchodní podmínky nám to umožňují“. Svým předvýběrem podsouvají lidem už jen malé spektrum variant. Co uděláme?

Pořád mlčíme…

Ale ještě je čas, ještě chvíli. Ještě pořád můžeme mluvit, můžeme křičet, můžeme volat – Ne! Nebudeme podporovat platformu, která se jako plazivý monopol stává hydrou o mnoha hlavách a likviduje vše, co není oficiálně propagandě a mnoha miliardovém byznysu po chuti. A lidi tak připravuje o šanci najít pravdu. Je potřeba si uvědomit, že každá firma, která zaplatí za reklamu na této platformě, se stává spolutvůrcem monopolního diktátora. Je čas nemlčet. Nechceme zhmotnit vize Orwella. Nechceme diktaturu jednoho názoru, jednoho směru. Chceme žít jako lidi!!! Lidi!!!

Pravda je lež. Svoboda je otroctví.

A nové heslo: Cenzura znamená ochranu svobody myšlení, svobody slova.

Smazal vám YouTube kanál? Nemlčte. Nejste totiž sami. A je jen jedna síla, která dokáže včas zastavit diktátora – je to hlas lidí, který ale nesmí být slabý. Pokud budete mlčet, hydra zvítězí.

#tvorspol #tvorspolbrno23

P-I-R-@-T ™ - První Internetový Reklamní @genT. V reklamě pracuji už přes 17 let v různých velkých i menších firmách, články jsem psal komerční pro iDNES i netradiční pro brněnský tisk. Poslední dobou, pár let, již jen on-line. Jsem reklamní a marketingový poradce. Dělám weby, které jsou vidět. Dělám SEO, které pomáhá. [ View all posts ]

Jdi na vrch