Iniciativa21 - Chcete to zase?

Je to tu zase. Chcete to zase? Nový videoklip varuje!

V novém klipu varují před covidovými restrikcemi a plošným očkováním lékaři, právníci, umělci i sportovci. Odkazují na web “Chcete to zase?

Vláda rozjíždí kampaň „Očkujeme se pro život beze strachu“ poté, co stát přes dva roky šířil strach z covidu.

Iniciativa 21 dnes zveřejnila v reakci na zahájení druhé vlny vládní kampaně za očkování (1) a oficiální komunikaci v EU videoklip připomínající negativní stránky nedávného vládního „boje s covidem“: https://youtu.be/0PBXeaxVejw. Videoklip ukazuje na kontrastech ze školního, sportovního či kulturního prostředí absurdní stránky života sešněrovaného vládními restrikcemi. Neúčinná a často nezákonná státní „opatření“, která hluboce a dlouhodobě poškodila psychické zdraví, vztahy ve společnosti, ekonomiku a další oblasti, komentují v klipu vedle lékařů a právníků i osobnosti z médií, kultury a sportu.  

Videoklip od Iniciativy21

Video odkazuje na nedávno zveřejněný web Chcete to zase? (www.chcetetozase.cz), který zveřejnila Iniciativa 21 koncem srpna v reakci na spuštění první fáze vládní kampaně za očkování (2). Webové stránky přinášejí sedmdesát kvalifikovaných odpovědí na nejčastější mýty (manipulativní tvrzení, lži a pověry) týkající se epidemie covidu a způsobů, jak ji zvládnout.

Zbytečné a škodlivé vládní restrikce

Nový klip ukazuje hrající si děti i zapáskovaná, dezinfikovaná hřiště, sportovní soutěže a utkání i sportovce s rouškami a oblečené v kompletních ochranných oděvech, umělecká vystoupení s plnými hledišti i hudebníky hrající před prázdným sálem, děti trpící rouškami, testy i očkováním. Zbytečné a škodlivé vládní restrikce komentují v klipu zpěvačka Bára Basiková, publicista Petr Bohuš, bývalý vedoucí zpravodajství a publicistiky ČT, advokátka a senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, reprezentant v desetiboji Adam Sebastian Helcelet, lékař Jan Hnízdil, trojnásobný olympijský medailista v biatlonu Ondřej Moravec, advokát Jindřich Rajchl, advokátka Vladana Vališová a choreograf a režisér Petr Zuska, dlouholetý šéf baletu Národního divadla.

Druhá vlna vládní očkovací kampaně

Druhá vlna vládní očkovací kampaně začíná před očekávanou podzimní vlnou covidu. Nese název „Očkujeme se pro život beze strachu“. Ministerstvo zdravotnictví spustilo 15. srpna kampaň za očkování „posilujícími dávkami“. Vládní kampaň používá hesla jako „Očkujeme se pro úsměvy bez zábran“, „Očkujeme se pro klid duše“ nebo „Očkujeme se jeden pro druhého“. Tento přístup ostře kontrastuje s předchozí brutální kampaní vlády vedenou loni na podzim, která překročila všechny etické bariéry, když pro propagaci očkování využívala i těl zesnulých. Stát tak zásadně změnil přístup – poté, co využíval maximálního nátlaku na očkování nezákonnou segregací milionů lidí i hrozbou výpovědí a ukončení studia u vybraných profesních skupin, zkouší nyní prosadit očkování líbivě. Podle sociologa Daniela Prokopa z agentury PAQ Research, která se zabývá covidovými průzkumy od začátku infekce, je ochota dvakrát očkovaných lidí k „posilovacím dávkám“ mizivá. Stát přitom platí za naprosto předimenzovaný odběr vakcín stovky milionů měsíčně (3).

Evropská komise vydala 2. září dokument směřující do ostatních orgánů EU a regionů o přípravě na covidovou infekci v příštích měsících (4).  Podle Evropské komise patří očkování dětí a učitelů mezi rozhodující “opatření” k omezení virového přenosu.

Fakta o covidu od lékařů, právníků

Na webu Chcete to zase? publikují fakta o covidu nezávislí lékaři, právníci, psychologové a terapeuti z Iniciativy 21 i pedagogové a další odborní spolupracovníci. Stránky přinášejí také společenské souvislosti covidové krize, neméně významné jako virus sám. Jsou určeny široké veřejnosti, proto jsou odborné texty napsány srozumitelně i pro laiky.

Sedmdesát mýtů a faktů o nich je rozděleno do osmi tématických okruhů: očkování, testování a roušky, děti a školy, psychosociální oblast, zákony a právo, média, kampaně státu a různé. Pro zájemce o hlubší pohled obsahuje většina faktů bohatý seznam podrobnějších publicistických i odborných zdrojů. Stránky Chcete to zase? obsahují kromě hlavní informační části také motivační text „Co dělat“ nebo delší publicistické úvahy o povaze covidové doby v části nazvané „O covidismu“.

Segregace občanů – chcete to zase?

Ministr Válek na tiskové konferenci k zahájení nové kampaně za „posilovací dávky“ propagoval tradiční vládní přístupy: očkování, testování a roušky, přestože účinnost těchto strategií byla opakovaně odborníky i praxí zpochybněna/vyvrácena. Stránky Chcete to zase? je proto řadí k nejpodstatnějším covidovým mýtům a uvádějí je na pravou míru. Stránky se věnují i demýtizaci „posilovacích dávek“, jejichž účinek je časově velice omezený a poté imunitu snižují. Zájemci najdou na webu nejen lékařské mýty, ale i zásadní mýty psychosociální a společenské, například záludnou manipulaci o odpovědnosti očkovaných nebo řadu rozšířených mýtů o dětech a školách.

Nátlak státu na občany zesílil právě před rokem po parlamentních volbách a vyvrcholil následně v listopadu nezákonnou segregací milionů neočkovaných lidí.  

RNDr. Jan Piňos, mluvčí Iniciativy 21, řekl:
„Vláda zkoušela vnutit lidem vakcíny proti covidu bičem, nyní to zkouší medově. Poté, co nutila národ k očkování manipulací s fakty, očerňováním oponentů, cenzurou, nezákonnou segregací i nátlakem na povinné očkování vybraných profesních skupin, zvolila nyní opačný extrém. Jedno má nynější vládní kampaň s loňskou společné – manipulaci. Nová očkovací kampaň s názvem „Očkujeme se pro život beze strachu“ využívá líbivé emocionální slogany. Je to bizarní, když právě šíření strachu bylo největším důsledkem vládních a mediálních covidových kampaní. Strach je  přitom hlavní překážkou zdravého života jedinců i společnosti. Vláda  tak používá taktiku zloděje volajícího chyťte zloděje!“

„Nový klip Chcete to zase? varuje před  plošným očkováním i opětovnými covidovými restrikcemi státu. Ty byly vůči viru neúčinné, zato zanesly do společnosti infekci konfliktů, vážných psychosociálních i ekonomických následků a mnoha dalších negativních vlivů. Klip odkazuje na webové stránky Chcete to zase?, které perem nezávislých odborníků vyvracejí mýty (dezinformace, lži, pověry) o covidu o vládních postupech. Chceme tak zvýšit šanci na svobodnou volbu postojů a rozhodování lidí, podloženou nezávislými a kvalitními informacemi a zároveň povzbuzovat lidi ke změně myšlení a chování směrem k větší nezávislosti. Chceme posílit veřejnost v době, kdy všechny negativní následky a společenská rizika nezvládnuté covidové krize dopadající na jednotlivce i společnost prudce rostou aktuálními politickými, ekonomickými, ekologickými a dalšími problémy a tvoří nebezpečnou výbušnou směs.“

MUDr. Jana Gandalovičová, kardioložka z Iniciativy 21, řekla:
“Po dva roky byli lidé strašeni, někteří až strachem paralyzováni, vydíráni a zbavováni základních lidských práv řadou nesmyslných až absurdních opatření během pandemie covidu, ze které nás má vyvést opakované očkování genetickými preparáty. Za dva roky tu neproběhla žádná odborná diskuze. Jiný názor, který nekonvenuje vládním odborníkům, je okamžitě umlčován, jeho autor dehonestován a označen jako dezinformátor, naposledy z úst ministra Válka jako popírač holocaustu. Nová kampaň uvádí, že zdraví přeje připraveným. Proto jsme připravili pro širokou veřejnost informace, které jinde nenajdou, aby získali dostatek poznatků a mohli se tak svéprávně pro život beze strachu rozhodnout.“

JUDr. Vladana Vališová, LL.M., advokátka, řekla:
„Vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace je jedním z našich základních práv a cenzura je podle Listiny základních práv a svobod nepřípustná. Plná informovanost je i základní podmínkou toho, že je možné souhlas se zásahem do naší tělesné integrity považovat za svobodný, a tedy v souladu s právem. Jak je tedy možné, že ani za současné vlády nemáme plný přístup ke všem informacím nejen o možných přínosech, ale ani o důsledcích očkování proti covidu-19? Jak je možné, že dokonce vláda sama v rámci vládní kampaně poskytuje občanům jen jednostranné informace, na jejichž základě by šlo soudit, že je vakcinace proti covidu-19 vhodná absolutně pro každého? Není možné, že si naše vláda nevypracovala analýzu přínosu a rizik? Zajímavé totiž je, že například na Floridě vláda na základě takové analýzy nedoporučuje očkování mužům mezi 18 a 39 lety, muže nad 60 let upozorňuje na zvýšené riziko úmrtí související s onemocněním srdce do 28 dnů od mRNA vakcinace a  očkování mRNA vakcínami u dětí nedoporučovala již letos v březnu.“(5)

„V demokratické společnosti by žádné téma nemělo být tabuizované. Když dovolíme, aby se jednostranně podávané informace vydávaly za jedinou pravdivou konstantu, tato „vědecká totalita“ brzy prostoupí naše životy a mnozí ji ochotně přijmou jako nový řád věcí. To chceme?”

Mgr. Kamila Hronová, psycholožka z Iniciativy 21, řekla:
“Když poslouchám některá prohlášení či kampaně vlády, přemýšlím o tom, z jak vzdálené planety s námi komunikují. Vláda nám nabízí očkování pro „život beze strachu“. A to v době, kdy běžný občan již došel k závěru, že covid jakožto poměrně nezávažná viróza tu s námi zůstane a on ho čas od času prodělá bez ohledu na to, zda je či není očkovaný. Během uplynulého roku zažilo mnoho lidí, kteří se s důvěrou nechali naočkovat, nepříjemné probuzení, když zjistili, že vládním proklamacím o úžasné efektivitě vakcín se nedá věřit. Vláda dva a půl roku do lidí zasévala strach – ať už z nemoci jako takové nebo z toho, že někoho nakazí a budou za to zodpovědní.”

“Svým přístupem vláda přispěla k posunu společenské normy – šíření respiračních nemocí, které dříve prostě občas patřilo k životu, se stalo něčím selháním či nezodpovědností. Pokud nám tedy vláda chce konečně dopřát onen „život beze strachu“, bylo by možná nejlepší, kdyby výrazně omezila zdůrazňování covidové problematiky a uvolněnou energii – a v neposlední řadě velké množství financí, které stále míří například do nákupu milionů dávek dalších vakcín – věnovala tématům, která lidi skutečně trápí.”

Kontakty:
RNDr. Jan Piňos, mluvčí Iniciativy 21, jan.pinos@iniciativa21.cz, 720 552 888, 602 436 018
MUDr. Jana Gandalovičová, kardiolog, jana.gandalovicova@iniciativa21.cz

Poznámky:
(1) https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-odstartovalo-hlavni-cast-ockovaci-kampane-ockujeme-se-pro-zivot-beze-strachu/
(2) https://iniciativa21.cz/29-09/
(3) https://iniciativa21.cz/13-6/
(4) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS , 2.9.2022
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-09/2022_covid-19_prep-autumn-winter_en.pdf?fbclid=IwAR0xUfacdS78WdT2j_eVqLBAnpUM1p0XGFw7M7g6J_R9owPhFQ9g4Vr5tAs
(5) The Florida Department of Health: Guidance for mRNA COVID-19 Vaccines. October 7, 2022. https://floridahealthcovid19.gov/wp-content/uploads/2022/10/20221007-guidance-mrna-covid19-vaccines-doc.pdf?utm_source=substack&utm_medium=email

#ini21cov22zase

P-I-R-@-T ™ - První Internetový Reklamní @genT. V reklamě pracuji už přes 17 let v různých velkých i menších firmách, články jsem psal komerční pro iDNES i netradiční pro brněnský tisk. Poslední dobou, pár let, již jen on-line. Jsem reklamní a marketingový poradce. Dělám weby, které jsou vidět. Dělám SEO, které pomáhá. [ View all posts ]

Jdi na vrch