Vědci

Mendelův týden připomněl odkaz otce světové genetiky

Mendelův týden, jehož součástí byl i tradiční vědecký Mezinárodní Mendel Day (Mendelův den) v Moravském zemském muzeu v Brně s odborníky celého světa, končí dnes 12. března symbolicky na kalendářního Řehoře.

O pokusech s hybridy rostlin

Jan Řehoř Mendel (Johann Gregor Mendel) měl ve výroční den (8. března) svoji jedinečnou přednášku „O pokusech s hybridy rostlin.“ Ta učinila z Brna kolébku oboru dědičnosti a vybudovala Mendelovu městu pevnou mezinárodní pozici.

Klíčové společnosti

Akci pořádá každoročně Mendelova vědecké společnost. Historicky to byla Hospodářská společnost pro povznesení ekonomiky, které byl Mendel třicet let členem (sídlila v prostorách dnešního Mendeliana Moravského zemského muzea). Vytváří platformu pro setkání klíčových Medelových společností, a to české a slovenské Genetické společnosti Gregora Mendela, rakouské Gregor Mendel Gesellschaft a Japan Mendel Society.

Experti z celého světa

Experti z celého světa

Brněnské Medelianum přivítalo experty i z dalších zemí, zejména z Německa, Francie, Velké Británie a USA. Mendelův den byl věnován také studentům s odkazem na pedagogické působení J. G. Mendela , který byl nadšený a oblíbený učitel.

Vědci i veřejnost si prohlédli novou výstavu „Věda fotogenetická,“ kterou zapůjčila Akademie věd ČR. Vědeckou část Mendel Day uzavřelo udílení Mendelovy pamětní medaile.

Jdi na vrch