Lednicko Valtický areál

Národní zemědělské muzeum ve Valticích se bude opravovat

Tři nové expozice a bezbariérový přístup – Národní zemědělské muzeum Valtice připravuje velkou proměnu – bezbariérový přístup a tři nové expozice. Vše, včetně zefektivnění správy podsbírek, začne v úterý 17. dubna a potrvá více než rok.

Návštěvníci se mohou těšit na tři nové výstavy – Národní expozici vinařství, expozici Tajemný život v půdě a nové zpracování stávající expozice Krajina Lednicko-valtického areálu. Modernizací areálu se také výrazně zlepší podmínky pro uchovávání sbírkových předmětů v depozitářích.

Rozsáhlí rekonstrukce

Vznikne efektivnější systém jejich ukládání, zlepší se tepelné a vlhkostní podmínky, odstraněny budou havarijní technické podmínky, jako je zatékání stropu. Sbírkové předměty mají být lépe zabezpečeny také z hlediska požární ochrany, ochrany proti odcizení a před neoprávněnou manipulací.

Rekonstrukcí projde také střecha budovy a podkroví, vznikne také malá expozice v půdních prostorách, které doposud nebyly zpřístupněny. Muzeum získá novou pavlač ve dvorní části druhého nadzemního podlaží.

Modernizace

Součástí modernizace je zpřístupnění expozic pro návštěvníky s omezenou mobilitou, muzeum jim nabídne bezbariérový přístup a k lepšímu komfortu přispěje i vybudování výtahu.

„Projekt by měl být ukončen v červnu 2019. Muzeum bude i v průběhu rekonstrukce otevřeno pro veřejnost, i když pouze v omezené podobě a za snížené vstupné, návštěvníci mohou zhlédnout expozici krajina Lednicko-valtického areálu,“ uvedl ředitel valtické pobočky Vilém Křeček.

Jdi na vrch