Střílející ryba

Ryba, která střílí svoji kořist proudem vody

Většina ryb loví odpočívající hmyz na hladině skokem, zatímco ryba stříkoun silným proudem vody. Vyhlédnutou kořist, například cvrčka sedícího na větvi nad vodou, nejdříve zaměří a pak z tlamky vystřelí. Tuto raritu z vodní říše nově nabízí brněnská zoologická zahrada ve svém Exotáriu.

Mladí stříkouni se musí zaměřování učit vzhledem k lomu světla ve vodě.

Sestřelí si jídlo až na metr

Netrvá jim to dlouho. Dospělé, až 25centimetrové ryby, dokáží smrtelně zasáhnout malinký cíl na více než metrovou vzdálenost. V brněnské zoo již tyto unikátní ryby v minulosti chovali, ale v klasickém plném akváriu, kde nemohly svoje lovecké schopnosti ukazovat.

Střílející ryba
Stříkoun proudem vody právě zasáhl cvrčka na břehu. Ten okamžitě padá do vody a stává se kořistí.

Nyní se pohybují ve speciálně upraveném akváriu s větvičkami nad hladinou a samozřejmě s živými cvrčky.

Jak střílí ryba

Nečekejte však, že stříkouni budou střílet před každým návštěvníkem. Při novinářské prohlídce s kurátorem chovu ryb Petrem Šrámkem se o to ani nepokusili, ostatně na hladině plavalo už několik hmyzích tělíček, takže ryby měly kořist jako na talíři.

V Exotáriu uvidíte stříkouna pětitrnného (Toxotes chatareus) a lapavého (Toxotes jaculatrix). Pětitrnného nenajdete v žádné tuzemské zoo.

Deset těchto ryb získalo Brno od soukromého chovatele z Německa. Stříkouni žijí v mírně slaných příbřežních vodách od Indie po Pacifické ostrovy.

(tr)

Foto Zoo Brno

Jdi na vrch