Jeseter malý

5000 jeseterů malých vysadí i letos Povodí Moravy

I v letošním roce se podnik Povodí Moravy zapojuje do projektu k návratu jesetera malého do moravských řek. První vysazení 3000 ks letošních jeseterů o velikosti od pěti do desíti centimetrů do řeky Moravy se uskuteční u Moravské Nové Vsi.

Tentokrát budou ryby vypuštěny ze člunu plujícího po řece Moravě. Dalších 2000 jeseterů půjde do Moravy na letos podzim.

Jeseter malý v řece Moravě

Do řeky Moravy se dostanou mláďata jesetera malého, která se vylíhla a odrůstala ve speciální kontejnerové líhni na Dunaji ve Vídni.

Ryby tam Assad vedoucího projektu „Life Sterlet“ DI Thomas Friedrich z Univerzity přírodních zdrojů a věd ve Vídni. „Tato zvláštní starobylá ryba s protáhlým tělem dosahuje pohlavní dospělosti již okolo čtvrtého roku života, což je velmi dobrý předpoklad k tomu, abychom již v době trvání projektu docílili založení populace dospělých jedinců, která se dokáže sama reprodukovat,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vodohospodáři kontrolují stav vysazených ryb. Za pět let trvání projektu se jich má vysadit do Moravy na 25 000 kusů. Cílem je vytvořit v oblasti styku hranic ČR, SR a Rakouska po šesti letech hejno asi 2000 jedinců schopných reprodukce.

Vodohospodáři k tomu spolupracují s Univerzitou BOKU Wien, městem Vídeň, Institutem zoologie Slovenské akademie věd a řadou sponzorů z vodohospodářského ranku a rybářských spolků a sdružení.

„V první fázi byla část ryb označena pasivními monitorovacími značkami, které umožnují identifikovat konkrétního jedince. Pro posouzení úspěšnosti projektu je ale nutné provést monitoring nejen na úsecích vysazovaní ale i na celé řece Moravě až po soutok s Dunajem i na Dunaji samém.

Z důvodu takto rozsáhlého monitoringu budou první ucelené informace o jeseteří populaci známé až příští rok. Doufáme, že už i dříve budou přicházet zprávy o dílčím zachycení výskytu jesetera,“ věří Gargulák.

Vzhledem k době, která uplynula od prvního vysazení, je možné v brzké době předpokládat první zprávy o této zákonem chráněném rybě od rybářů, kteří po chycení jesetera malého vypustí zpět do řeky.

Jeseter malý je zákonem chráněný

Ředitel Gargulák přitom zdůraznil: Abychom získali co nejvíce informací, prosíme o spolupráci rybářky a rybáře! Pokud byste v Dunaji nebo Moravě a Dyji chytili jesetera malého, pak rybu změřte a vyfotografujte ji.

Zkontrolujte, jestli se u hřbetní ploutve nachází značka (značky jsou šedé, s natištěným pořadovým číslem ve formátu AT0001), a číslo si zapište. Následně zaznamenejte místo a datum úlovku a případné zvláštnosti. A pak rybu co nejrychleji a nejšetrněji pusťte zpět do vody, jde o zákonem chráněného živočicha.

A nakonec sdělte tyto údaje koordinátorovi projektu (Ivo Krechler) telefonicky na +420 607 925 189 nebo e-mailem: rybarstvi@pmo.cz.

Jdi na vrch