Sbírka potravin vynesla v Jihomoravském kraji více než 9 tun zboží

Během Sbírky potravin se v obchodech Tesco a přes službu Tesco Online nákupy podařilo vysbírat celkem 71 tun potravin a drogerie pro lidi v nouzi. Společnost Tesco navýší dary svých zákazníků o 20 % v hotovosti, což představuje částku 369 200 korun. Tyto finanční prostředky poputují potravinovým bankám na rozvoj jejich činnosti a podporu jejich provozu. V Jihomoravském kraji se celkem vybralo 9010 kilogramů potravin a drogerie, a pomáhalo 83 dobrovolníků.

Dostat jídlo, ale také základní drogerii k těm, kteří to nejvíce potřebují, to bylo hlavním smyslem Sbírky potraviny. Ta probíhala ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a letos poprvé bylo možné darovat potraviny i online. O sbírku je každoročně velký zájem o čemž svědčí i celkové množství vysbíraných potravin a drogistického zboží, které se zastavilo na čísle 71 tun. Nejvíce z tohoto množství tvořily právě potraviny, a to přes 63 tun, které vydají na téměř 130 000 porcí jídla. Nejčastěji zákazníci darovali konzervy, dětskou výživu, polévky, trvanlivé mléko, olej, rýži a luštěniny, těstoviny nebo drogerii.

V Jihomoravském kraji se vybralo 9010 kilogramů zboží, z toho 901 kilogramů drogerie a 8109 kilogramů potravin, které vydají až 16217 porcí jídla. Zákazníci mohli pomoci lidem v nouzi darovat potraviny v Brně, Břeclavi, Vyškově, Boskovicích a Ivančicích. Sbírky potravin se také v tomto kraji zúčastnilo 83 dobrovolníků.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se do sbírky zapojili, ať už v roli dárců potravin nebo jako dobrovolníci. Obrovský zájem zákazníků potvrzuje, že pomoc lidem v nouzi nám není cizí a že adresná pomoc má velký význam,“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel společnosti Tesco v ČR.

Vedle potravinové pomoci pro lidi v nouzi podpoří společnost Tesco i samotné fungování jednotlivých potravinových bank, kterým rozdělí celkovou částku 369 200 korun. Tyto finanční prostředky pak budou moci využít např. na provoz jednotlivých skladů, nákup chybějícího vybavení, komunikaci apod.

Vybrané potraviny a drogerie zamířily prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do více než 600 odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením. Další Sbírka potravin je plánovaná na polovinu listopadu tohoto roku.

 

Foto: BMPR

 

Jdi na vrch