PCR etsty ne

Rodiče se bouří proti testování dětí ve školách!

A za pravdu jim také dávají jak právníci, tak zdravotníci a psychologové. Pro děti je celodenní nošení roušek nevhodné, protože tělo je ve vývinu a potřebuje dýchat, respirátory – nemyslitelné, testování co třetí den, šílené a opět těžko pochopitelné a zdravotně nevhodné. A ještě je tu pro děti zbytečná psychologická zátěž. Samá negativa.

Navíc to není v praxi podle zákona proveditelné. Zákon je totiž stále víc než nařízení vlády. Rodiče i ředitelé škol by se měli řídit zákonem a zdravým rozumem, ne šíleným nařízením členů naší šílené vlády/ministerstva!

Přes 1500 rodičů bude v pondělí na místě bojovat za své děti!

Boj rodičů za děti proti testování ve školáchStále více lidí to ví, sdružuje se ve skupinách na sociálních sítích a šíří informace, které mají pomoci chránit děti. Právě nyní je v ČR přibližně přes 1500 škol nebo tříd prvního stupně, kde se v pondělí budou odehrávat bitvy rodičů za zdravé děti bez podmínek pro vstup do školy..

Ať už maminky nebo tátové či skupiny rodičů, ale bude velká lavina žalob, pokud budou školy bránit dětem ve studiu. A opět, na to nemají právo!!

Komenský by se obracel v hrobě – říkala jedna babička.

Například následující tvrzení – zákonné a pravdivé, leč úřednicky obcházené.

Děti se „prý“ budou testovat samy a tedy za vše co se stane může rodič, a škola i úředníci se tím zbavují odpovědnosti za následky testování dětí. To je nepřijatelné!!  Na konci článku najdete anketu o testování dětí.

 

Samotestování dětí – nemyslitelné a nezákonné

„Pokud by rodič dítěti dovolil testovat se samo, a pokud by dítě mělo následky, rodič by nesl trestní odpovědnost pro nedbalostní trestní čin ublížení na zdraví nezletilé osoby či svěřené osoby z důvodu zanedbání péče.“

„Rodič, který se dozví o tom, že jeho nezletilé dítě si má samo provádět na sobě lékařský výkon, nemůže s takovým výkonem souhlasit, neboť by se rodič vystavoval paradoxně vlastní trestní zodpovědnosti.“

„Škola nesmí nutit rodiče překračovat zákon, nesmí ani rodiče navádět, aby naváděli své dítě k provádění lékařských zásahů samo na sobě.“

Trestní zákoník §40/2009 – totiž říká

§ 148Ublížení na zdraví z nedbalosti

Kdo půjde do vězení(1) Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

A kdo že se to v ČR na testech pro lidi finančně „zahojí“ ? Najděte si firmu sami zde.

Je to ten první odkaz .xlsx v EXCELu.. Ale otevřete ho i v Libre Office, software,který vypadá jako MS OFFICE, funguje jako MS OFFICE a pracuje se všemi soubory MS OFFICE, jen za něj neplatíte a je v češtině – stahujte zdarma zde: https://cs.libreoffice.org/

 

Vláda úmyslně dělá nemocné ze zdravých

Dále můžou rodiče nebo i škola zavinit nošením zdraví škodlivým respirátorů následují… § 156 Trestního zákoníku

Už se ví, že FFP2 respirátory z Číny nejsou zdravotnické pomůcky, i když to tak i vláda vydává ve svých dokumentech. Poškozuje tak zdraví všech, co je v dobré víře poslouchají! Natož testy, které dostaly rychlou vyjímku.

§ 156 Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem má na prodej nebo pro tento účel vyrobí anebo sobě nebo jinému opatří úmyslně potraviny nebo jiné předměty, jejichž požití nebo užití k obvyklému účelu je nebezpečné lidskému zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

 

Nařízení jsou padlá na hlavu, říkají rodiče

A tyto nařízení, včetně testování dětí ve školách, sypou na ministerstvu zdravotnictví i ve vládě, jako z rukávu. Navíc bez opory ve specialistech nebo odbornících na zdraví. A už vůbec všichni zapomněli, co se učili, když byli sami malí? Zavzpomínejte si, co jste se učili na základní škole nebo ve školce.. Vždy se doporučovalo dýchat a nebránit spolužákům v dýchání, „..nebo budeš po škole!“ Padlí na hlavu a psychopati, i to je slyšet. A josu slyšet i ostrá slova, která zde nemohu napsat..

A nejen slyšet, lékaři píší o psychopatech ve vládě zde:

Proč nám vládnou psychopati jako Zeman, Babiš a Klaus, ptají se Jan Hnízdil a Michal Tříska

a zde

Psychopat ve vládě funguje jako vlk….

Pak je tu pár zákonů, které jsou na straně rozumných lidí, tedy těch, co chtějí žít a ne se omezovat nesmyslnými, vydávanými ze dne na den. Co chtějí svobodu pro sebe a své děti, normální život. A ne, neříkejte, že to nejde, je to jen v hlavách rodičů. Jak to nyní zařídí, takovou budoucnost budou jejich děti mít!

Existuje spousta skupin na Facebooku i mimo něj, kde se můžete poradit… Hledejte sami a najdete, i právníci radí na internetu a je podáno několik žalob.. Můžete tedy volně dýchat, když si to přejete. Nikdo Vás nemůže nutit, napomínat či napadat. Dopouštěl by se totiž nezákonného jednání. Najděte si tyto paragrafy a pročtěte si je.

Paragrafy jsou na Vaší straně: Krizový zákon 240/2000Sb. §31 odst.4, Trestní zákoník 40/2009Sb., část druhá, Hlava I Trestně činy proti životu a zdraví, § 146 Ublížení na zdraví, § 148 Ublížení na zdraví z nedbalosti, § 149 Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení, § 156 Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty, § 171 Omezování osobní svobody, § 177 Útisk

Čísla vycucaná z prstu nebo ověřitelná data?

Čísla vycucaná z prstuNaši ministři se neustále ohánějí nějakými čísly a daty od matematiků, ale neberou ohled na dnešní moderní dobu.

A už vůbec zapomínají na počasí, i když se ho také snaží již přes 70 let ovlivňovat..

Vypadá to, že nejspíš používají matematický model z doby „Španělské chřipky“ !!


Jen odskok bokem – Jste neočkovaní a chcete být informovaní?

https://www.resetheus.org/wp-content/uploads/2021/03/Ockovaci-latky-zadost-106.pdf

Věnujte pozornost straně 7 na konci a dále, ale přečtěte si celý text, je to poučné. Výňatek ze sedmé strany:

Problém, je v tom, že:

a) Příznaky tzv. COVID-19 jsou velmi nespecifické a jsou jen souborem různých běžně se vyskytujících symptomů. Nejčastějšími klinickými příznaky tzv. případů COVID-19 jsou jen zvýšená teplota, kašel, malátnost apod., které jsou neodlišitelné od příznaků dalších běžných onemocnění.

Tyto nespecifické symptomy byly ve studii vyhodnoceny jako nepotvrzený případ COVID-19. Potvrzené případy byly pak ty, kterým vyšel pozitivní RT-PCR test, aniž by se vyloučily jiné možné příčiny onemocnění.

b) Sami výrobci testů RT-PCR však v návodech na použití testů uvádějí, že detekce virové RNA nemusí znamenat přítomnost infekčního viru nebo skutečnost, že SARS-CoV-2 je původcem klinických příznaků. Dále že RNA může přetrvávat i poté, co virus již není životaschopný.

Uvádějí i to, že ke stanovení stavu infekce pacienta je nutná klinická korelace s anamnézou pacienta a dalšími diagnostickými informacemi. Na to konečně upozorňuje i Světová zdravotnická organizace ve svém oznámení č. 2020/05.

…. text pokračuje i předchází….


Vyplňte mi anketu, napíšu o tom další týden

Můžete vybrat až 3 odpovědi.

Dáte své dítě do školy za podmínek testování 2x týdně?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

P-I-R-@-T ™ - První Internetový Reklamní @genT. V reklamě pracuji už přes 17 let v různých velkých i menších firmách, články jsem psal komerční pro iDNES i netradiční pro brněnský tisk. Poslední dobou, pár let, již jen on-line. Jsem reklamní a marketingový poradce. Dělám weby, které jsou vidět. Dělám SEO, které pomáhá. [ View all posts ]

Jdi na vrch