Má vaše dítě ADHD, nebo jste jen udělali chybu ve výchově?

ADHD neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou je neurovývojová porucha, která se projevuje již v dětství. Děti s touto diagnózou jsou neklidné, nedokážou udržet pozornost a jsou často neunavitelné. Počet dětí s diagnózou ADHD v poslední době razantně narůstá. Kde se nachází hranice toho, kdy má dítě skutečně problém a kdy je jen obětí špatné výchovy?

Porucha je dána částečně geneticky, ale může být způsobena také komplikacemi v prenatálním či perinatálním období. Špatný vliv má například konzumace alkoholu a kouření matky v těhotenství nebo předčasný porod či komplikace během porodu. Vznik a rozvoj hyperaktivity ale může způsobit i mnoho dalších věcí, jako je životní prostředí nebo chemická barviva v potravinách.

Oběť moderní doby

Na opačné straně se však dítě stává obětí moderní doby, kdy je mu diagnostikována porucha pozornosti s hyperaktivitou neboli ADHD, ačkoliv jde o úplně jiný problém. Děti mají dnes neustále k dispozici moderní technologie, na kterých jsou často závislé. Není ani problém si po cestě do školy koupit tak lákavý energetický nápoj, nebo pestře barevné sladkosti, obojí s chemickými barvivy a vysokým obsahem cukru.

Chování dítěte je velmi ovlivněno také výchovou. Stále častější jsou situace, kdy rodiče nemají na výchovu svého dítěte čas, nebo zkrátka neví, jak na to. Jejich dítěti je pak přisouzeno ADHD, i když by se problémy s chováním daly řešit jinak. Tato diagnóza se potom s člověkem táhne až do dospělosti a může mu způsobit mnoho problémů.

ADHD nebo chyba ve výchově?

Než rodiče dítěti přisoudí toto břímě na celý život, měli by se zaměřit na to, zda není jeho chování způsobeno pouze vnějšími vlivy. Stejně jako konzumaci sladkostí, můžeme do určité míry ovlivnit i trávení volného času u počítače nebo s telefonem v ruce. Je důležité se také soustředit na to, jak k dítěti přistupujeme a jak se v jeho přítomnosti chováme.

Výchova dítěte je velmi složitá a individuální věc, které je třeba věnovat mnoho času. Ne každý si s ní ale ví rady a mnohdy potřebuje udat směr. K tomu mohou pomoci kurzy rodičovství, kterých je dnes v nabídce mnoho. Může jít o on-line kurzy nebo zážitkové kurzy založené na osobním setkávání. Právě takový kurz nabízí Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně. „Kurz efektivního rodičovství je nenahraditelný svým konceptem v tom, že člověk může načerpat inspiraci právě osobním setkáním s lektorem a ostatními rodiči. Člověk musí přijít ve stanovenou dobu na setkání skupiny, což je na jednu stranu trošku omezující, ale benefitem je vzájemná inspirace rodičů a možnost trénovat dovednosti osobně pod vedením lektora,“ řekla Tatiana Jopková, vedoucí Sekce služeb pro rodinu v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně.

Kurz efektivního rodičovství

A jak kurz probíhá? „Skupina 12–15 rodičů se schází na pravidelných setkáních nejlépe jedenkrát za 14 dní. Existuje intenzivní víkendová varianta kurzu nebo varianta s hlídáním dětí, kterou tvoří šest tříhodinových setkání,“ vysvětluje Tatiana Jopková.

Spolupráce s dětmi

Pokud dítě s rodičem nespolupracuje a nerespektuje ho, mohou tak vznikat problémy, které následně zasahují do budoucnosti nejen dítěte, ale i celé rodiny. „Je nutné vědět, že pro společné fungování rodičů a dítěte je důležité si nastavit určité hranice. Výchova dítěte je věcí obou rodičů, často se ale stává, že má každý z nich jiný přístup a dítě pak může být zmatené a narážet na neshody. Výchovu je proto potřeba nastavit tak, aby k těmto problémům nemuselo docházet,“ dodává Jopková.

Život dítěte jde upravit mnoha způsoby tak, aby rodiče zjistili, zda jde o vážnější problém nebo ne. Důležitá je konzultace s odborníkem, ne však za cílem odejít od něj s razítkem a mnohdy i s předepsanými léky.

Více se dozvíte na:

https://www.efektivnirodicovstvi.cz/2018/09/20/kurz-efektivniho-rodicovstvi-s-hlidanim-deti/

https://www.neklidne-deti.cz/

Jdi na vrch