Antarktida 2017

Letošní expedice Masarykovy Univerzity v Antarktidě je v polovině

Letošní vědecká expedice Masarykovy univerzity na České vědecké stanici J. G. Mendela v Antarktidě, která má program naplánovaný na 70 dní, má za sebou už šest týdnů pobytu.

Během nich se účastníci vydali i na šest terénních kempů, tedy výjezdů do vzdálenějších lokalit pod stan, mimo relativní pohodlí stanice.

Vynikající podmínky, skvělé počasí

Vědcům přálo počasí. Minulý týden přinesl nezvykle příznivou kombinaci podmínek, kdy silná vichřice vyčistila průliv prince Gustava, který odděluje ostrov Jamese Rosse od Antarktického poloostrova a ledových ker. Což hned následujícího bezvětrného a slunečného dne, kdy teploty vystoupily místy až k pěti stupňům nad nulou, umožnilo plavbu dvěma čluny se závěsným motorem na vzdálenější lokality, které byly po několik let nepřístupné.

Optická tloušťka atmosféry

Díky tomu mohli odborníci stáhnout cenná data z meteorologické stanice na Antarktickém poloostrově a provést její údržbu. Většinu dat získali z přístrojů také klimatologové. Ti poprvé měří také optickou tloušťku atmosféry vyjadřující její propustnost pro sluneční záření.

Glaciologický výzkum

Například glaciologický výzkum realizovaný ve spolupráci vědců z Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy ukázal úbytek hmoty ledovců, ke kterému na ostrově Jamese Rosse dochází už třetí rok. Potvrzuje se tak převažující celosvětový trend ústupu ledovců a zmenšování jejich objemu.

Geofyzikální výzkum

V letošním roce rozšířili metody o geofyzikální výzkum, který umožňuje detailní monitoring s větším prostorovým rozlišením. Mapování vlivu sněhových polí a jejich tání na reliéf krajiny pak úspěšně pokračuje za pomocí bezpilotních systémů, které umožňují přípravu přesných topografických a terénních podkladů pro jejich studium.

Hydrologický výzkum

Hydrologický výzkum byl letos rozšířen o síť automatického monitoringu odtoku vody z vybraných povodí a vědci studují vliv atmosférických prvků a míry zalednění na hydrologický režim a transport sedimentů. V této sezóně je věnována pozornost zejména povodím řek Monolith a Keller Stream. Cílem je zjistit, jak se vodní toky mění během sezóny antarktického léta, odkud se bere materiál, který je řekami unášen a kdy nastávají největší průtoky díky tání ledovců a sněžníků.

Změny koncentrace kyslíku

Další tradiční téma je sledování změn koncentrace kyslíku ve vodě menších jezer v různých lokalitách ostrova. Tento výzkum letos komplikovalo dlouhé období zamrznutí zejména u jezer položených ve vyšších nadmořských výškách. Nově zkoumají rostlinní fyziologové vlhkostí podmíněné změny ve spektrální odrazivosti hlavních součástí antarktických vegetačních oáz.

Algologický výzkum

Letošní algologický výzkum je zaměřen na intenzivní odběry mechy obývajících rozsivek. Dosud vědci odebrali a zanalyzovali více než 80 vzorků mechů z nejrůznějších habitatů, včetně deseti vzácných vzorků z Antarktického poloostrova a nedalekých ostrovů Eagle a Tail.

Terénní mikrobiologický výzkum

Terénní mikrobiologický výzkum na ostrově Jamese Rosse sestává z odběrů vzorků vody z kryokonitů, což jsou sezónně roztávající tůňky na povrchu ledovce vznikající v důsledku navátého prachu, a jezírek dosud nezkoumaných lokalit.

Geologický výzkum

Geologický výzkum letos uskutečňují dvě vědkyně z turecké Technické univerzity v Istanbulu, které se zaměřují na odběry vzorků hornin sopečného původu pro provedení analýz jejich izotopického složení. Ty by měly prozradit nové informace o jejich původu a procesech působících na ně v tomto nehostinném prostředí.

CEITEC VUT

Účastníci expedice rovněž odebrali vzorky pokročilých stavebních hmot – polymerů – pro výzkum jejich odolnosti vůči UV záření, která se dělá ve spolupráci s laboratoří CEITEC VUT  (Středoevropského technologického institutu Vysokého učení technického v Brně).

Společný výzkum

Zahájili experimenty pro společný výzkum mikrobiologické aktivity ve zdejších půdách, na kterém pracují spolu s Mendelovou univerzitou v Brně. Úspěšně pokračují i testy prováděné v rámci projektu „Testováno v Antarktidě“ Centra transferu technologií brněnské Masarykovy univerzity. Konkrétně jde o test obuvi dvou českých výrobců, Prabos a J+Hanák+R, jakož i termoizolačního a termoregulačního spodního prádla Clevertex, které si všichni účastníci a účastnice expedice pochvalují.

Vše podle plánu

Vědecká část expedice skončí podle plánu vyzvednutím chilským vojenským ledoborcem na konci března. Z antarktického ostrova Jamese Rosse nám to napsal vedoucí letošní expedice deseti vědců a devíti vědkyň Pavel Kapler.

Foto – Ivo Sedláček

Zprávy redaktorů [ View all posts ]

Jdi na vrch