Dudek

Brněnská zoo chrání dudka chocholatého

Je to pták lidmi pozitivně vnímaný, ale silně ohrožený. Proto odborníci Zoo Brno pokračují už druhým rokem v programu na jeho ochranu. Jsou také koordinátorem rozsáhlého projektu, do kterého se zapojily i další instituce. Dudek je ideální tzv. deštníkový druh – jeho ochranou jsou zároveň chráněni i bezobratlí živočichové žijící s ním v biotopu.

„V České republice žije a hnízdí pouze 70 až 120 párů těchto opeřenců. Hlavní příčinou jejich nízkého stavu je ztráta biotopu a nevhodné zemědělské hospodaření,“ říká kurátor chovu ptáků Zoo Brno Petr Suvorov. Doplnil, že dudek má nejraději pokosené krátké trávníky, které ale bohužel zarůstají. Naopak husté křoví není pro dudka vhodné.

dudníky pro DudkyNa krátkostébelných loukách dudek vyhledává především orchideje, sasanku jarní, diviznu brunátnou a také charismatickou a rovněž ohroženou rostlinu – kosatec pestrý.

Dudek je odkázán ke hnízdění v dutinách stromů, které sám najde, protože nemá svůj zobák uzpůsoben k tesání do dutin.

Zoologové tedy již vloni vybrali na jihu Moravy pět vhodných lokalit a umístili tam celkem 15 budek nazývaných dudníky.

Dudek není sýkorka

Jak připomíná Suvorov, dudek není sýkorka, která se rychleji zahnízdí. Vloni zahnízdil jen jeden pár dudků, nicméně vyvedl čtyři mláďata. Lidé v zoo to považují za úspěch. V ostatních dudnících se usadili jiní ptáci, do některých vlezli i hlodavci, to ale není nic mimořádného. Nepříliš nápadné dudníky budou rozmístěny i letos, nebudou ale zveřejněny lokality.

V rámci koordinace projektu budou zoologové působit na partnery, konkrétně organizace Českého svazu ochránců přírody, aby pomohli zajistit úpravu krajiny, pokosení luk. Podpora dudka přispívá k biodiverzitě krajiny.

DudekDudek chocholatý v dudníku, který maximálně vyhovuje potřebám tohoto ptáka. Chocholku nemá na snímku rozvinutou.

Také letos budou rozmístěny dudníky. Jejich správná poloha je nízko nad zemí.

Foto archív Zoo Brno

Zprávy redaktorů [ View all posts ]

Jdi na vrch
%d bloggers like this: