den vody 2018

Povodí Moravy Vás zve na Světový den vody

Den otevřených dveří v útrobách hrází přehrad Bystřička, Brno a Slušovice pořádá v sobotu 24. března při příležitosti Světového dne vody státní podnik Povodí Moravy.

Návštěva kulturní památky a současně jedné z nejstarších nádrží v ČR, hrdinný příběh hrázného Šikuly na brněnské vodní nádrži (zabránil vyhození přehradní hráze nad Brnem do povětří ustupující jednotkou Hitlerovy armády) i unikátní návštěva na vodárenské nádrži, kam běžně platí zákaz vstupu.

To vše nabídne den otevřených dveří na vodních nádržích. Prohlídky s průvodcem začínají vždy v celou hodinu od 9 do 14 hodin. Povodí Moravy zpřístupňuje významná vodní díla veřejnosti, protože  vodní zdroje jsou omezené, nenahraditelné, vyžadují zvýšenou ochranu a všichni s nimi musíme účelně hospodařit.

Vodní nádrž Bystřička

vodní nádrž BystřičkaSraz zájemců o prohlídku bude na nádvoří u domku hrázného (správní budova vodního díla Bystřička). Parkování je možné na parkovištích nad bývalým hotelem Klenov a pod přehradou. Prohlídka vodního díla Bystřička bude zaměřena na rekonstruovaný bezpečnostní přeliv, boční věžový objekt, hráz a modernizovanou strojovnu pod hrází, včetně injekční štoly v hrázi.

Přehrada Bystřička je jedna z nejstarších vodních nádrží v ČR. Byla vybudována v letech 1907-1912 a významně opravena v letech 2005 a 2010. Soubor původních staveb přehrady byl prohlášen za kulturní památku s tím, že přehrada je mimořádný doklad technického a architektonicko-urbanistického řešení vodního díla z počátku 20. století.

Vodní nádrž Brno

nádrž Brno - přehradaSraz je před areálem Povodí Moravy za hrází, případně je možné sejít přímo dolů po schodech pod hráz ke strojovně. Účastníci se seznámí s historii a technickým řešením vodního díla a navštíví místa, která jsou jinak pro veřejnost nepřístupná (strojovna spodní výpusti a revizní štola).

Brněnská přehrada neboli Prigl je vodní dílo na Svratce. Vznikla vystavěním hráze na 56. říčním kilometru. Přehrada dříve sloužila jako zásobárna vody pro Brno (nyní využívá brněnská aglomerace vody z Vírské přehrady a z vrtů v Březové), k rekreaci a také jako zdroj elektrické energie v hydroelektrárně. Betonová gravitační hráz je 120 metrů dlouhá a 23,5 metru vysoká.

Vodní nádrž Slušovice

Sraz je u domku hrázného (na asfaltové komunikaci k hrázi). Prohlídka se uskuteční na koruně hráze, v odběrné věži a ve strojovně spodních výpustí.

vodní nádrž SlušoviceVodárenská nádrž Slušovice na řece Dřevnici se nachází nad obcí Slušovice. Rychlý rozvoj Zlína v 2. polovině 20. století si vynutil hledání nových zdrojů pitné a užitkové vody. Možným řešením byla nádrž na řece Dřevnici.

Ta dnes zajišťuje vodu pro úpravnu vody nacházející se ve Slušovicích, zabezpečuje minimální průtok v toku pod nádrží, má vliv na snížení povodňových průtoků a slouží také k výrobě elektrické energie. Jako vodárenská nádrž podléhá přísnému režimu s vymezenými ochrannými pásmy, kde běžně platí zákaz vstupu.

Kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením bude platit na vodních nádržích přísný zákaz fotografování a vstup je povolen pouze s malými příručními zavazadly k uložení osobních dokladů (asi 20 x 20 cm). Průvodci podají výklad k jednotlivým zařízením a zodpoví případné dotazy

Návštěvníkům doporučují vhodnou obuv s neklouzavou podrážkou do vlhkého prostředí a vzhledem k nízkým teplotám v přístupových štolách i vhodné oblečení. Děti do 15 let věku se mohou prohlídek zúčastnit pouze s doprovodem dospělých.

Zprávy redaktorů [ View all posts ]

Jdi na vrch