Brněnská radnice

Brno chce spolupracovat se 150 obcemi kolem města

Ke smysluplnějšímu řešení společných či na sebe navazujících problémů vyzvalo Brno půldruhé stovky okolních měst a vesnic v obvodu Brněnské metropolitní oblasti.

Pomoc těmto obcím prospěje i rozvoji Brna. Na tomto poznatku je založeno rozdělování evropských dotací v oboru ITI, tedy integrovaných územních investic.

Představitelé Brna se pokoušejí navázat užší spolupráci s okolními obcemi. Oslovili 166 radnic obcí na Brněnsku dotazníkem ke zjištění co by tyto obce potřebovaly řešit společně a v čem by rády s Brňany navázaly spolupráci.

Dotazník od magistrátu se vrátil 144x

Dotazník se vrátil ze 144 míst, přičemž zájem o součinnost projevilo 134 radnic. Motivací je povědomí mezi starosty, že koordinovaný rozvoj je společensky i ekonomicky výhodnější.

Problematika dopravy a mobility tíží v oblasti 129 radnic obcí. Například mají zájem na vzniku připravovaného parkoviště Park and Ride u vlakového nádraží v Bílovicích nad Svitavou.

Velké parkoviště v Bílovicích nad Svitavou

Parkoviště v Bílovicích nad Svitavou
Parkoviště v Bílovicích nad Svitavou

Pro obyvatele okolních obcí by se toto místo mohlo stát přestupním místem ze zaparkovaného auta na hromadnou dopravu, aby s ní snadno a rychle dojeli vlakem do centra Brna, jehož ulice jsou zahlcené kolonami vozidel a není kde zaparkovat. A to na parkovací lístek z Bílovic a platný i večer k cestě vozidly MHD zpět na bílovické parkoviště.

Sto radnic vítá společné řešení

Bezmála stovka oslovených radnic by společně ráda řešila poskytování zdravotních a bezpečnostních služeb. Zájem mají též o společné řešení problémů spojených s klimatickými změnami a životním prostředím.

Představitelé 134 radnic okolo Brna si myslí, že je účelné řešit vybraná témata strategického plánování (např. liniové dopravní stavby) společně na metropolitní úrovni. Pro vedení města Brna jsou informace získané dotazníkem podklad k jednání a navázání hlubší spolupráce se starosty, kteří o ni projevili zájem.

(vž)

Jdi na vrch