Oprava jezu Cacovice

Lidé z Obřan a Maloměřic protestují proti vyvlastnění svých pozemků

Obyvatelé Obřan a Maloměřic se v úterý 21. června osobně vypraví na jednání Zastupitelstva města Brna. Požadují zastavení příprav stavby protipovodňové hráze na řece Svitavě, kterou v plánované podobě považují za nesmyslnou.

Pokud se jim to nepodaří, hrozí, že přijdou o části svých pozemků v důsledku vyvlastnění. Protipovodňová opatření navržená v novém územním plánu naopak vyhovují developerovi, který v městské části vlastní pozemky. Ty jsou totiž v záplavovém území, a bez ochranné hráze na nich nemůže stavět.

„Protipovodňová hráz v navržené podobě vede přes pozemky obyvatel Obřan a Maloměřic. Lidé by tak o ně vyvlastněním přišli. Projekt vychází ze studie společnosti AQUATIS z roku 2015, která v popisu současného stavu uvádí řadu chybných a nepřesných informací.

Lze postavit jinou protipovodňovou ochranu?

Proto žádáme, aby zastupitelé přípravný proces pozastavili alespoň do doby, než se zjistí, zda lze postavit protipovodňovou ochranu tak, abychom o své zahrady nepřišli,“ říká Ludmila Kutálková, která společně se svým manželem zastupuje nespokojené občany Obřan a Maloměřic.

„Chceme se osobně ukázat zastupitelům a upozornit na bezpráví, které se u nás děje. Přímo na místě zjistíme, zda budou skutečně raději bránit zájmy obyvatel města, které řídí, nebo komerční zájem developera,“ doplňuje Ludmila Kutálková, která společně s ostatními na problém upozorňuje od roku 2020. Jednání zastupitelstva vnímá jako jednu z posledních šancí, jak zabránit přípravě stavby hráze v současné podobě.

Osobní návštěva radnice v Brně

Na radnici by se mělo osobně dostavit nejméně 50 lidí z Obřan a Maloměřic. Proti stavbě v minulosti vznikla petice, kterou dosud podepsalo přes 600 obyvatel. Zítra to vypukne…

Tisková zpráva..

P-I-R-@-T ™ - První Internetový Reklamní @genT. V reklamě pracuji už přes 17 let v různých velkých i menších firmách, články jsem psal komerční pro iDNES i netradiční pro brněnský tisk. Poslední dobou, pár let, již jen on-line. Jsem reklamní a marketingový poradce. Dělám weby, které jsou vidět. Dělám SEO, které pomáhá. [ View all posts ]

Jdi na vrch