Řetězec zveřejnil zprávu o plýtvání potravinami. Za dva roky snížil odpad o polovinu

V době, kdy každý devátý člověk na světě chodí spát hladový, zatímco třetina světové produkce potravin přichází nazmar, si nemůžeme dovolit plýtvat potravinami. Tesco si to uvědomuje, a proto v roce 2017 začalo transparentně měřit svůj potravinový odpad. Tesco tak jako první (a stále jediný) prodejce v Česku publikuje svou výroční zprávu o plýtvání potravinami. Od roku 2016/17 se firmě podařilo snížit plýtvání potravinami ve vlastních provozech o úžasných 55 % a darovat 2 052 tun neprodaných potravin lidem v nouzi.

V uplynulém finančním roce 2018/19 prodalo Tesco v Česku 662 058 tun potravin, z nichž 11 722 tun činily potravinové přebytky (zboží nebylo v konečném důsledku prodáno zákazníkům). Jedná se o potraviny vhodné pro lidskou spotřebu, krmiva pro zvířata a potraviny, které nejsou vhodné k darování, tedy určené k likvidaci. V uplynulém roce darovalo Tesco potravinovým bankám a místním charitativním organizacím celkem 1 125 tun potravin, aby pomohly lidem v nouzi. To představuje nárůst o 29 % ve srovnání s předchozím rokem. Společnost navíc loni darovala 4 277 tun potravin jako krmivo pro zvířata.

Díky pravidelnému měření může Tesco v ČR hrdě říci, že již dosáhlo cíle udržitelného rozvoje OSN 12.3*, tedy snížit do roku 2030 na polovinu potravinový odpad na maloobchodní úrovni, a to za pouhé dva roky.

Úsilí snížit potravinový odpad na polovinu je dobré nejen pro samotné podnikání nebo charitativní účely, ale má hlubší význam, a to hlavně v globálním kontextu. Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství odhaduje, že přibližně třetina všech vyprodukovaných potravin na světě se nespotřebuje a vyhodí. Z ekologického hlediska způsobuje tento potravinový odpad přibližně 8 % všech emisí skleníkových plynů. Pokud by bylo celkové množství vyplýtvaných potravin bráno jako samostatná země, byla by třetím největším producentem skleníkových plynů po Číně a USA. Ve skutečnosti potravinový odpad produkuje více než čtyřnásobek ročních emisí skleníkových plynů připadající na letecký průmysl. Jako jeden z největších maloobchodníků na světě si Tesco uvědomuje svou odpovědnost v boji proti plýtvání potravinami, a proto se k tomuto cíli zavázalo.

Tesco věří, že to, co se dá změřit, se dá vyřešit. Zpráva o potravinovém odpadu proto podává přesný obraz o množství přebytků potravin a potravinovém odpadu, takže Tesco může učinit kroky k účinnému snižování množství odpadu, včetně zvýšení objemu potravinových přebytků, které jsou darovány na dobročinné účely.

„Věříme, že žádné potraviny, které jsou bezpečné pro lidskou spotřebu, by neměly být vyhozeny. Naše úsilí nás vede ke skvělému pokroku v boji proti plýtvání. Dosažení jednoho z cílů udržitelného rozvoje OSN již 11 let před stanoveným cílem OSN je vynikající. V současné době je méně než 1 % potravin prodávaných v obchodech Tesco vyplýtváno. Jsem velmi pyšný na práci všech kolegů, kteří přispěli k výraznému snížení plýtvání potravinami o 55 % a samozřejmě si velmi vážíme spolupráce se všemi představiteli charitativních organizací a potravinových bank, kteří odvádějí úžasnou práci, a tyto potraviny předávají těm, kteří je potřebují nejvíce.  Naše výsledky jsou velmi povzbudivé, nicméně je třeba pokračovat i nadále. Naše úsilí o snížení plýtvání potravinami nezastavíme jen proto, že jsme dosáhli našeho cíle. Budeme i nadále tvrdě pracovat na tom, aby se žádné jídlo bezpečné k lidské spotřebě nedostalo do odpadu, a vyzýváme ostatní maloobchodníky a společnosti v potravinovém řetězci, aby se k nám v tomto úsilí připojili a začali měřit a zveřejňovat data o svém potravinovém odpadu,“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.

Cílem společnosti Tesco je, aby do roku 2020 všechny obchody v Česku darovaly potravinové přebytky potravinovým bankám a místním charitativním organizacím. V současné době je 177 z celkem 190 obchodů schopno pravidelně darovat své potravinové přebytky přímo do potravinových bank. „Za dobu naší spolupráce se společností Tesco došlo k výraznému pokroku a profesionalizaci redistribuce neprodaných, ale stále bezpečných potravin. Na obou stranách je vidět obrovské nadšení a odhodlání, stejně jako ochota pomáhat těm, kteří to potřebují, a zároveň snižovat plýtvání potravinami. Díky intenzivní a systematické spolupráci se nám daří dosahovat stále lepších výsledků. Naše vzájemné úsilí není jen o pomoci lidem v nouzi, ale představuje i naději na lepší budoucnost pro životní prostředí a odpovědné zacházení s jeho zdroji,“ dodává Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Kompletní zprávu o pokroku v boji proti plýtvání potravinami naleznete na internetových stránkách Tesco http://www.tescocr.cz/cs/little-helps-plan/produkty-plytvani-potravinami/plytvani-potravinami  Tesco věří, že pravidelným zveřejňováním údajů o potravinovém odpadu může nastavit model pro další maloobchodníky a subjekty v potravinářském průmyslu (jako jsou výrobci, distributoři nebo restaurace), které ho budou následovat, transparentnost je totiž klíčem k řešení potravinového odpadu. Zároveň to umožňuje navazovat další partnerství v boji proti plýtvání potravinami a zvyšovat povědomí o této problematice, k čemuž slouží i pravidelné mezinárodní konference na téma boje proti plýtvání potravinami. Ta další se koná již 5. června v Praze.

Nezávislé ověření věrohodnosti uvedených údajů o potravinovém odpadu poskytla společnost KPMG LLP s použitím standardů ISAE 3000.

Podrobnosti o zprávě k potravinovém odpadu společnosti Tesco naleznete na adrese: http://www.tescocr.cz/cs/little-helps-plan/produkty-plytvani-potravinami/plytvani-potravinami

* Zdroj: FAO, http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf

World Resource Institute https://www.wri.org/blog/2015/12/whats-food-loss-and-waste-got-do-climate-change-lot-actually

 Foto: Tesco

Jdi na vrch