logo

Jihomoravský kraj podpořil české školy ve Vídni

Jeden milion korun pro Školský spolek Komenský ve Vídni – dar v této výši schválilo jihomoravského zastupitelstvo.

Podpora škol v Rakousku

Dar je určen na provoz spolku, jehož účelem je zřizování, udržování a podpora mateřských, základních, středních, odborných a jazykových škol v Rakousku, které nabízejí vyučování v českém, slovenském a německém jazyce. „Jihomoravský kraj dlouhodobě spolupracuje se Školským spolkem Komenský, naposledy dostal milionový dar z rozpočtu kraje v roce 2015,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Spolek Komenský

Školský spolek Komenský ve Vídni byl založen roku 1872 v reakci na zvětšující se počet českých obyvatel ve Vídni. Od počátku byla jeho účelem podpora vzdělávání dětí české menšiny. Největší počet žáků navštěvoval školy zřizované Školským spolkem Komenský ve Vídni v meziválečném období v letech 1918 až 1945.

Obrat po roce 1989

V době před rokem 1989 zápolila škola s existenčními problémy, nejnižší početní stav činil 120 žáků. Obrat v tomto trendu nastal po roce 1989. Školní zařízení posílila výuku slovenštiny, bylo založeno bilingvní reálné gymnázium druhého stupně a rozšířena školka pro děti od dvou let.

V současné době navštěvuje mateřskou školu 113 dětí, 183 žáků navštěvuje obecnou školu (9 tříd), střední školu navštěvuje 157 žáků (8 tříd) a vyšší stupeň reálného gymnázia (4 třídy) 76 žáků.

Zprávy redaktorů [ View all posts ]

Jdi na vrch
%d bloggers like this: