Tesco Brno

Sto důvodů k úsměvu – TESCO v Brně oslavuje sté výročí vzniku Československa

Projekt „Sto důvodů k úsměvu“ vznikl pod záštitou Nadačního fondu Tesco k oslavě stého výročí založení Československa. Hlavní ideou je propojování generací za účelem poskytnout seniorům věci, které jim udělají radost. Nebudou chybět ani setkání seniorů se školáky, což jistě oživí jejich běžný program. Projekt probíhá v září a říjnu v šesti městech po celé republice.

Tesco BrnoŽáci základních škol z Prahy, Brna, Liberce, Plzně, Hradce Králové a Břeclavi se vydají do místních prodejen řetězce Tesco a vyberou zde zboží, které si senioři z jejich blízkého domova důchodců přáli a naplní jím dodávku Tesco. Mezi vybranými produkty jsou např. uzeniny, slazené nápoje, trička nebo knihy.

Rozvoz zboží dodávkami Tesco

Dodávky Tesco poté doručí tyto nákupy do domovů důchodců a děti je zde slavnostně předají starším občanům. Některé školy také plánují uspořádat pro seniory taneční a pěvecká vystoupení.

„Mám radost, že prostřednictvím toho projektu můžeme podpořit mezigenerační spolupráci a sounáležitost a zároveň propojit dvě zcela odlišné generace. Rádi bychom touto aktivitou oslavili významný historický milník, jakým je založení samostatného československého státu,“ vysvětluje Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro Českou republiku.

Základní školy mají zájem

O projekt byl velký zájem i ze strany základních škol. „Přivedla jsem děti ze sedmé třídy. Celkem jich bylo 25. Všechny se těšily. Vybrali jsme nejzodpovědnější třídu ze školy. Lidem v domově jsme pak kromě předání nákupu i zazpívali. Vybrali jsme lidové písničky jako Mezi horami nebo Batalion. Jedna žákyně si ještě připravila básničku,“ řekla učitelka Lenka Rozehnalová ze Základní školy a mateřské školy Brno, Husova 17.

Tesco Brno

Setkávání dětí a seniorů

Velkou roli v projektu hraje i osobní setkání dětí a seniorů. Lidé z domova si přáli například limonády, čaje, nealkoholické pivo, cukr nebo konopné masti.

„Když jsme se klientů prvně zeptali, co by si přáli, tak řekli, že ani nic nepotřebují. Jsou hodně skromní. Nakonec si ale vybrali to, co normálně nedostanou. Víc než na dárky se těšili, že jim děti zpestří den,“ uvedla Andrea Slavíčková, vedoucí brněnského Domova pokojného stáří Kamenná.

Tesco Brno Tesco Brno

P-I-R-@-T ™ - První Internetový Reklamní @genT. V reklamě pracuji už přes 17 let v různých velkých i menších firmách, články jsem psal komerční pro iDNES i netradiční pro brněnský tisk. Poslední dobou, pár let, již jen on-line. Jsem reklamní a marketingový poradce. Dělám weby, které jsou vidět. Dělám SEO, které pomáhá. [ View all posts ]

Jdi na vrch