Povodí Moravy

Povodí Moravy pořádá den otevřených dveří ke Světovému dni vody

Při příležitosti Světového dne vody uspořádá státní podnik Povodí Moravy den otevřených dveří na přehradách Bystřička, Brno a Slušovice.

Zájemci mohou nahlédnout do vnitřních prostor přehrad v sobotu 24. března 2018.

Povodí Moravy představí tři díla

Návštěvu kulturní památky a současně jedné z nejstarších nádrží v ČR, hrdinný příběh hrázného Šikuly na brněnské vodní nádrži i unikátní návštěva na vodárenské nádrži, kam běžně platí zákaz vstupu.

To všechno nabídne den otevřených dveří na vodních nádržích Bystřička, Brno a Slušovice. Tyto tři vodní díla představí Povodí Moravy, s. p. veřejnosti v rámci oslav Světového dne vody. Prohlídky s průvodcem začínají vždy v celou hodinu od 9 do 14 hod.

Kdy a kde?

Sraz zájemců o prohlídku bude na nádvoří u domku hrázného (správní budova vodního díla Bystřička). Parkování je možné na  parkovištích nad bývalým hotelem Klenov a pod přehradou. Prohlídka vodního díla Bystřička bude zaměřena na rekonstruovaný bezpečnostní přeliv, boční věžový objekt, hráz a modernizovanou strojovnu pod hrází, včetně injekční štoly v hrázi.

Nejstarší nádrž v ČR

Přehrada Bystřička je jednou z nejstarších vodních nádrží v ČR. Vybudována je v letech 1907-1912 a významně opravena v letech 2005 a 2010.

Vodní nádrž Brno

Sraz je před areálem Povodí Moravy, s. p. za hrází. Účastníci se seznámí  s historii a technickým řešením vodního díla a navštíví místa, která jsou jinak pro veřejnost nepřístupná (strojovna spodní výpusti a revizní štola).

Vodní nádrž Slušovice

Sraz je u domku hrázného (na asfaltové komunikaci k hrázi). Prohlídka bude probíhat na koruně hráze, v odběrné věži a ve strojovně spodních výpustí. „Vodní nádrže představují velmi důležitou součást infrastruktury naší země. Kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením bude platit přísný zákaz fotografování a vstup bude povolen pouze s malými příručními zavazadly,“ řekl tiskový mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Výklad

Průvodci podají výklad k jednotlivým zařízením a zodpoví případné dotazy. Během prohlídky je nutné dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat pokyny pracovníků podniku. Návštěvníkům se doporučuje vhodná obuv s neklouzavou podrážkou do vlhkého prostředí a vzhledem k nízkým teplotám v přístupových štolách i vhodné oblečení. Děti do 15 let věku se mohou prohlídek zúčastnit pouze s doprovodem dospělých.

(vž)

Jdi na vrch