Pravda versus lež. Pro koho je prospěšné šířit klam?

Nad ranním šálkem silného zázvorového čaje jsem se podívala, co je nového ve virtuálním světě. Narazila jsem na článek pana Gavriněva s clickbaitovým názvem „Konec světa se blíží, sjednoťme se.V Česku se šíří proruská sekta.

Sama jsem redaktorka a hned mě napadlo první pravidlo žurnalistiky. Informovat, přinášet objektivní fakta, nevnucovat svůj osobní názor. Na seznam.cz se dokonce objevila propagace tohoto článku. Je zřejmé, že si někdo dal tu práci, aby záměrně znevážil úsilí lidí, kteří dělají vše pro změnu společnosti. Ptám se, proč?

Jakou hodnotu má lidský život v dnešní době?

17. prosince 2022 jsme se s rodinou vydali na výlet do Prahy. Na Den otevřených dveří Tvořivé společnosti jsem šla záměrně, protože už dlouho chápu, že nikdo za nás změnit svět k lepšímu nemůže. Musíme si vyhrnout rukávy a začít konat. Každý, jak nejlépe umí, ze svého místa. Sama se podílím na vzniku novin Tvořivá spolecnost. Tvorivá spoločnosť,  protože chci žít jinak. Ve světě bez válek, uměle vyvolaných krizí, inflace a strachu. 

A takových zdravě smýšlejících lidí, kteří neberou válku jako přirozenou součást civilizovaného světa, je více. Protože jsme lidé. My všichni. A my máme právo žít. Den otevřených dveří ve mně zanechal velmi dobrý dojem. Když jsem si přečetl článek pana Gavriněva, investigativního novináře, prolétla mi hlavou myšlenka: „Opravdu jsme byli na stejné akci?“

V dnešní společnosti je módní psát o vrazích, psychopatech, reality show, skandálech, celebritách. Ale zaplnit informační prostor informacemi o lidskosti, míru, bezpečnosti, sjednocení a technologiích, které jsou dostupné každému člověku, jaksi někomu nehraje do karet. Říká se, že pokud chcete vědět, jaká bude společnost zítra, podívejte se, čím ji média krmí dnes. Podle toho si nemyslím, že nás čekají růžové zítřky. Dokud to nezměníme. Společně. Nebo jste spokojeni s tím, co se kolem vás děje? Pak opravdu nemusíme nic měnit. Ale zpět k článku. 

Jaká jsou fakta?

Hned v názvu se autor zmiňuje o konci světa. Kolikrát jsme to už slyšeli z různých stran. Když se blížil rok 2000, pak rok 2012, jistě se objeví mnoho dalších zaručených dat. Nedávno instalované hodiny na pražské Letné jsou dalším příkladem toho, že klimatickou hrozbu považují za reálnou nejen účastníci projektu Tvořivá společnost.

Ve svém článku pan Gavriněv v době psaní článku uváděl rok 2035 jako konec světa, ale později tento údaj přehodnotil. Matematický model předložený vědci ve zprávě futureofhumanity.report, hovoří o roce 2036. Nejedná se o poplašnou zprávu, ale o matematicko-analytický model, který si každý může ověřit z volně dostupných zdrojů. Zpráva obsahuje mnoho citací a vědeckých zdrojů. Je tu však jedno ALE: ověření vyžaduje čas a úsilí. A důkazy? Stačí se podívat na klimatické změny, které již dnes sužují naši planetu. Předložený matematický model ukazuje jejich rychlý vývoj a to, jak se budou vyvíjet v budoucnu.

Podívala jsem se na zprávu a rezonovala ve mně slova geoložky Elizavety Chromové: „Tak moc bych si přála, abychom se mýlili, aby to nebyla pravda.“ Z informací uvedených ve zprávě je zřejmé, že změny, ke kterým na planetě dochází, jsou velmi závažné a komplexní a člověk na ně má jen nepatrný vliv. Tvořivá společnost nikomu neslibuje, že odvrátí katastrofu. Nabízí vytvoření takových podmínek ve společnosti, které umožní skutečnou spolupráci vědecké komunity bez politických a mocenských tlaků v pozadí. Za těchto podmínek bude možné zkoumat skutečné příčiny změny klimatu a hledat řešení.

Důležité je, abychom se my lidé rozhodli žít a nečekali, až někdo změní společnost za nás. Nebo si myslíte, že svět za nás změní někdo jiný? 

Kdo je tu manipulátor?

Nepravdivé informace v článku:

  • proruská: Článek tvrdí, že cílem projektu je sjednotit Slovany.

Fakt: Projekt Tvořivá společnost je mezinárodní projekt, není vázán na žádnou zemi. Aktivně se do něj zapojují účastníci ze 180 zemí světa, včetně Jižní a Severní Ameriky, Afriky, Evropy, Asie a Austrálie. Robie Wells, který vystoupil na fóru přeloženém do 150 jazyků „Globální krize. „Naše záchrana je ve sjednocení“ dokonce prohlásil, že pokud bude kandidovat na prezidenta, pak  s cílem implementovat myšlenky projektu Tvořivá společnost v USA. Projekt je globální. V článku se píše:  „Členové hnutí si neuvědomují, že šíří proruské myšleny, které by třeba sami šířit nechtěli.“ Jaké myšlenky? Že chtějí žít normálně? Že nejdůležitější je život každého člověka v každé zemi na Zemi? 

  • sekta: V článku autor opakovaně používá slovo sekta v souvislosti s projektem Tvořivá společnost, a také s MSH ALLATRA.

Fakt: Samotné slovo sekta je v obou případech nepřípustnou lží s jasným cílem poškodit projekt. Projekt Tvořivá společnost i MSH ALLATRA nesplňují znaky sekty, náboženství nebo nového náboženského hnutí (jako jsou přísná pravidla, sankce za jejich nedodržování, silná autorita vůdce, uzavřenost vůči vnějšímu světu, silná hierarchie atd.). Tuto informaci účastníkům projektu potvrdil i redaktor deníku SME, který ve svém článku cituje vyjádření religionisty. Slovo „sekta“ má často negativní nebo dokonce pejorativní význam. Zajímalo by mě, proč se autor těmito výroky snaží poškodit projekt v očích veřejnosti, když jeho označení neodpovídá pravdě? Veškeré aktivity jsou stoprocentně dobrovolné a nejsou spojeny s žádným finančním zájmem. V projektech je absolutní svoboda volby, chybí hierarchie a jakákoli mocenská struktura.

  • Autor článku se opakovaně odvolává na názory religionisty Jakuba Ludvíka a opírá se o jeho údajné dlouhodobé pozorování vývoje MSH ALLATRA a Tvořivé společnosti

Fakt: Sám pan Ludvík výše uvedené skutečnosti ignoruje. Jeho články na náboženském infoservisu mají daleko k objektivní pravdě. Pan Ludvík označuje Igora Michajloviče Danilova za vůdce. Vzhledem k neexistenci hierarchie je toto tvrzení nesmyslné. Igor Michajlovič Danilov je jedním z mnoha účastníků projektu Tvořivá společnost. Vzhledem ke sledovanosti videí s jeho účastí je také možné tvrdit, že je veřejně známou osobou. Vřele doporučuji zhlédnout pořad Tvořivá společnost. Otázky a odpovědi, který objasňuje určitá nedorozumění ohledně Tvořivé společnosti.

  • Tvořivá společnost je projekt náboženského hnutí AllatRa, který má jediný cíl – získat pro tuto sektu co nejvíce členů: 

Fakt: Projekt Tvořivá společnost vznikl na platformě MSH ALLATRA, které stojí mimo náboženství i mimo politiku. Nyní se jedná o nezávislý projekt podporovaný řadou organizací a komunit, včetně MSH ALLATRA. MSH ALLATRA neshromažďuje žádné členy, neprovádí žádný nábor. Projekt Tvořivá společnost pouze sdílí různé možnosti šíření 8 osnov Tvořivé společnosti jako potenciálního formátu, kde díky těmto principům nemá korupce a nelidská hierarchie místo a kde moc nad celou společností není v rukou několika jedinců.

  • Autor článku opakovaně cituje knihu Anastasie Novych: Křižovatka a záměrně uvádí její znění jako základ filozofie projektu Tvořivá společnost, a obviňuje tak projekt z nevědomého šíření proruských myšlenek:

Fakt: Kniha je beletrie. Na samém začátku je jasně napsáno: „Všechny osoby a události jsou smyšlené. Jakákoliv podobnost jmen, příjmení a funkcí hrdinů s reálnými jmény živých nebo zemřelých lidí a také s životními událostmi, které se kterékoliv z postav staly, je čistě náhodná a zcela neúmyslná.

  • V článku autor cituje některé účastníky Dne otevřených dveří a jejich názory na knihy Anastasie Novych: 

Fakt: Ano, mezi účastníky projektu Tvořivá společnost jsou i tací, kteří si přečetli knihy Anastasie Novych. Ale také mnoho těch, kteří je nečetli. Čtení knih není podstatou ani cílem projektu Tvořivá společnost. Tvořivá společnost jako sjednocující platforma sdružuje všechny, kdo si váží každého lidského života a považují právo každého člověka na život za nedotknutelné. Jak tento světonázor souvisí s pojmem sekta? Pokud si vážím lidského života a nebojím se o tom mluvit, jsem členkou sekty?:)

  • V článku autor cituje některé účastníky Dne otevřených dveří a jejich názory na geopolitickou situaci: 

Fakt: Osobní názory účastníků projektu Tvořivá společnost k politické situaci jsou soukromými názory a nejsou oficiálním stanoviskem projektu Tvořivá společnost. Tvořivá společnost se nezabývá politickými otázkami. 

Autor článku předkládá své domněnky, my předkládáme fakta. Porovnejte je. A možná najdete odpověď na otázku, kdo a proč chce tak moc pošpinit úsilí milionů lidí na celém světě, kteří dělají vše pro to, abychom měli nějakou budoucnost?

Originál článku ve slovenštině

#sekta #tvorspol #nova_spolecnost #tvorivaspolecnost

P-I-R-@-T ™ - První Internetový Reklamní @genT. V reklamě pracuji už přes 17 let v různých velkých i menších firmách, články jsem psal komerční pro iDNES i netradiční pro brněnský tisk. Poslední dobou, pár let, již jen on-line. Jsem reklamní a marketingový poradce. Dělám weby, které jsou vidět. Dělám SEO, které pomáhá. [ View all posts ]

Jdi na vrch