Kotlíková dotace

601 žádostí pro kotlíkové dotace již bylo schváleno

Kraj schválil již 601 žádostí o kotlíkové dotace pro ekologické vytápění domácností, a tedy 62 milionů korun už bylo rozděleno mezi 601 subjektů, celkem je na tyto dotace vyčleněna částka 130 milionů korun. Žádosti se přijímají do 31. října 2018.

V případě vyčerpání stanovené alokace může být jejich sběr ukončen dříve. O kotlíkové dotace je mezi obyvateli Jihomoravského kraje stále zájem. Krajský úřad požádal starosty obcí o šíření této informace mezi občany. Stále jim nabízí osvědčený informační a administrativní servis. Při sběru žádostí mají občané na hejtmanství  k využití místnost s výpočetní technikou a pomoc pracovníků úřadu.

Bonus 40 000 korun

Dotace na kotel„V této vlně lze nově kombinovat kotlíkové dotace s programem Nová zelená úsporám. Úspěšní příjemci kotlíkových dotací mohou letos požádat také o finance na zateplení domu z tohoto programu. Pokud splní podmínky programu a dotaci dostanou, získají k ní navíc bonus až 40 000 korun,“ řekl krajský radní Petr Hýbler.

Výše dotace je 75 až 80 %

Výše podpory na jeden dílčí projekt fyzické osoby se pohybuje mezi 75 až 80 procenty nákladů dle typu pořizovaného zdroje. Nejvyšší výše dotace může být 127 500 korun. Účelem podpory je výměna dosavadních kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech s cílem dosáhnout příznivější vliv topenišť na životní prostředí.

Do roku 2020 kraj předpokládá v rámci druhé vlny kotlíkových dotací výměnu 1412 kotlů.

Jdi na vrch