Ztracená „koronavirová“ generace? Volba kariéry bude pro studenty obtížnější než kdykoliv předtím!

Téměř půl roku trvaly pro studenty základních a středních škol koronavirové a letní prázdniny. A sotva se žáci vrátili do lavic a začali se opět dostávat do studijního tempa, přichází druhá, podzimní vlna epidemie. Školám opět hrozí plošné uzavírání, žákům distanční výuka a odborníci upozorňují, že pro že pro řadu dětí bude extrémně obtížné plnohodnotně zvládnout předepsané učivo, stejně jako nalézt motivaci ke studiu.

Nejhorší pro školy, rodiče i děti je přitom nejistota a nepředvídatelnost toho, jak bude vypadat výuka v následujících měsících – pravidla a hygienická nařízení pro školy se mění doslova každým dnem.

Závažným problémem, o kterém se tolik nemluví, je to, jak se přerušení výuky dotklo, a ještě dotkne studentů, kteří si budou ve školním roce 2020/2021 podávat přihlášky na střední a vysoké školy. Doplnit všechny znalosti, nutné pro úspěšné složení přijímaček, pro ně bude mimořádně obtížné. Hrozí snad tedy českému školství ztracený „koronavirový“ ročník?

 Prezenční výuka se zcela nahradit nedá…

Od 11. března 2020, kdy bylo rozhodnuto o uzavření všech škol, probíhala vzdálená výuka, která přes mimořádné nasazení a snahu jak ze strany škol, tak studentů, ze své podstaty nemohla plnohodnotně nahradit klasické prezenční vzdělávání. Je však spravedlivé dodat, že s podobnou situací se české školství nikdy nesetkalo. Uzavření škol na téměř čtyři měsíce totiž bylo událostí, která nemá v moderní historii obdoby.

Podle psychologů představovala omezená distanční výuka pro studenty citelné přerušení jejich sociálních vazeb a zároveň kladla velké nároky na jejich motivaci k učení. „Studenti na setkáních mluví o tom, jak byli v době karantény odstřiženi od reálných sociálních kontaktů nebo se nechali pohltit virtuální realitou. Maturanti mají obavu o zvládnutí učiva, které v tomto školním roce navazuje na ten uplynulý. Mnohdy přiznávají, že v době distanční výuky pro ně bylo těžké najít motivaci a plně se věnovat výuce,“ upozorňuje Monika Válková, školní psycholožka na Gymnáziu Břeclav.

Čas na podání přihlášek se krátí

Obzvlášť citelně zasáhne omezená výuka studenty těch ročníků, kteří si již za několik měsíců budou podávat přihlášky na střední a vysoké školy. Koronavirová pandemie totiž kromě jiného významně omezila činnost školních kariérních poradců, kteří studentům pomáhají zorientovat se v budoucím studijním a pracovním uplatnění.

Vědět, na co mají studenti talent, je však při podávání přihlášek klíčové. Na univerzity si jich studenti mohou podat neomezený počet, ovšem na střední školy lze v prvním kole podat pouhé dvě přihlášky! Jasno o budoucím oboru by studenti měli mít ideálně na přelomu roku 2020/2021, aby měli čas se připravit na přijímací zkoušky. Zjistit, pro jaké studijní obory či vysokou školu mají studenti největší nadání, jim může pomoci jedinečná česká aplikace Salmondo.

Znát své přednosti je k nezaplacení

„Salmondo je jednoduchá webová aplikace určená pro žáky a výchovné či kariérové poradce, připravená ve spolupráci s předními českými odborníky. Díky aplikaci se žáci dozví více o sobě a o tom, jaké studium a profesní cesta by pro ně mohla být ta pravá,“ popisuje hlavní myšlenku aplikace jeden z jejích tvůrců Tibor Kučera a podotýká, že aplikaci v současnosti používá přes 25 000 studentů více než 500 českých základních a středních a škol.

Jedinečnost aplikace Salmondo pro identifikaci talentu a vloh každého studenta spočívá zejména v její komplexnosti. „Aplikace obsahuje sadu poctivě lokalizovaných testů, dotazníků a dalších nástrojů, které jsou profesionálně připraveny ve spolupráci s nejzkušenějšími českými psychology věnujícími se této oblasti,“ dodává Kučera.

Studenti s aplikací mohou snadno pracovat skrze webovou stránku z počítače, tabletu nebo mobilu a pracují s připravenými dotazníky, psychologickými testy a dalšími moduly, které jím pomohou zjistit více o sobě, svých silných stránkách a vhodných oborech dalšího studia. Výsledky mohou snadno sdílet výchovnému či kariérovému poradci, učiteli nebo školnímu psychologovi, kteří tyto podklady mohou jednoduše využít pro navazující poradenství.

„V této obtížné situaci nabízíme školám výrazně výhodnější podmínky oproti standardnímu ceníku,“ uzavírá jeden z autorů aplikace Tibor Kučera.

Na vývoji aplikace Salmondo se podílela řada odborníků. Například špičková expertka na psychologii osobnosti doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. z Psychologického ústavu Akademie věd ČR a PhDr. Antonín Mezera, přední český odborník na volbu povolání s dlouholetými zkušenostmi ředitele pedagogicko-psychologické poradny. O kvalitě aplikace Salmondo svědčí i ocenění z roku 2018 v soutěži “Nastartuj se”.

 

Foto: archiv

 

 

 

 

 

 

 

 

Jdi na vrch