Výzvy spojené s vodíkovým hospodářstvím se představí na konferenci v Praze

Vědci z celého světa, kteří se zabývají vodíkovými technologiemi, míří do Prahy. Ve dnech 29.–31. března se totiž v české metropoli uskuteční již 13. ročník jedinečné evropské odborné konference s názvem Hydrogen Days 2023. Konference poprvé vedle výzkumných a strategických přednášek nabídne také vzdělávací sekci.

„Konference je určena primárně pro odborníky z komerčních, výzkumných a vzdělávacích institucí, působících v oblasti pokročilých vodíkových a souvisejících technologií. Stejně tak ale cílí i na investory, podnikatele, zástupce státních institucí či samospráv, zajímající se o rozvoj vodíkového hospodářství,“ vysvětluje Aleš Doucek, předseda představenstva České vodíkové technologické platformy (HYTEP).

Od výroby vodíku přes skladování a využití až po legislativu

Konference je rozdělena na několik částí. První den bude zaměřen na přednášky věnující se rozvoji vodíkového hospodářství v České republice, Německu, Japonsku a v dalších částech světa. Jednotlivé příspěvky se dotknou jak otázky výzkumu a vzdělávání, tak otázky implementace vodíkových technologií od infrastruktury až po koncové sektory využití.

Během druhého a třetího dne tradiční konference bude probíhat vědecký program v rámci něhož budou řečníci z celého světa prezentovat nejnovější vývoj na poli výzkumu od výroby až po spotřebu vodíku. Součástí programu bude letos během druhého dne konference paralelní sekce, kde proběhne školení zaměřené na vodíkovou legislativu, základní vlastnosti vodíku, technologie jeho výroby a ekonomické aspekty využití této technologie. Školení proběhne v českém jazyce. „Přednášející vysvětlí základní vlastnosti vodíku či vize Evropské unie v oblasti dekarbonizace průmyslu. Zaměří se také na ekonomický pohled vodíkových technologií nebo nabídnou přehled postupu při povolování výstavby vodíkových elektrolyzérů v České republice. Posluchače rovněž seznámí s možnými technologiemi různé výroby vodíku, včetně ekonomických aspektů,‘‘ vypočítává jeden z pořadatelů a řečníků konference Jan Sochor, analytik České vodíkové technologické platformy (HYTEP).

Špičkoví řečníci i široká nabídka spolupráce

Třináctý ročník mezinárodní vědecké konference Hydrogen Days 2023 v Praze i letos přivítá kvalitní řečníky. „Mezi zahraničními řečníky vystoupí například Felix Christian Matthes, člen německé národní vodíkové rady. Za tuzemské řečníky přednese svůj příspěvek například Petr Mervart, zmocněnec pro vodíkové technologie z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,‘‘ uzavírá Jan Sochor.

Zaregistrujte se už dnes

Registrace na konferenci Hydrogen Days 2023 je stále otevřená a přihlásit se je možné online až do 28. března 2023 (zde), nebo na místě. Konference Hydrogen Days 2023 se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstva životního prostředí a organizace Prague Convention Bureau.

Podrobný program a více informací o konferenci naleznete na www.hydrogendays.cz

FOTO: Hytep

Jdi na vrch