ÚOHS se představil potenciálním zájemcům o zaměstnání na Dni otevřených dveří

Několik desítek zájemců o zaměstnání na pozici specialistů v oblasti dozoru nad veřejným zadáváním dnes navštívilo Den otevřených dveří pořádaný Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Úřad oslovil absolventy právnických a ekonomických fakult ucházející se o zaměstnání ve veřejné správě a také studenty hledající stáž a uspořádal pro ně Den otevřených dveří. V rámci programu se účastníci dozvěděli, jaké požadavky má Úřad na své potenciální zaměstnance a stážisty a jaké benefity jim může v rámci služebního či zaměstnaneckého poměru poskytnout.

Před účastníky akce vystoupila místopředsedkyně Úřadu Markéta Dlouhá, která zdůraznila, že kvalitní uchazeče o pracovní pozici na úřadě může čekat stabilní karierní postup. „Sama jsem v tomto sále před 10 lety absolvovala přijímací řízení na pozici referenta, poté jsem prošla přes pozice vedoucího oddělení a ředitele odboru až do funkce místopředsedkyně,“ demonstrovala Markéta Dlouhá, že v rámci ÚOHS je možno kariérně projít až do nejvyššího vedení.

Účastníci Dne otevřených dveří se od organizátorů dozvěděli zejména praktické informace o tom, co obnáší práce referentů v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a jak uspět v případném výběrovém řízení na služební či pracovní pozici.

Foto: ÚOHS

Jdi na vrch