profesoru Miloslavu Druckmüllerovi

Planetka 6263 dostala jméno po brněnském matematikovi

Mezinárodní astronomická unie pojmenovala planetku (6263) po profesoru Miloslavu Druckmüllerovi z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Dostalo se tak významného ocenění jeho práce. Planetku objevila 6. srpna 1980 astronomka Zdeňka Vávrová na observatoři na Kleti. Druckmüller dostal za svoji vědeckou i pedagogickou práci již několik ocenění. Pojmenování kosmického tělesa na jeho počest je i pro něj výjimečné.

Planetka Druckmüller

profesoru Miloslavu DruckmülleroviUvedl, že „představa, že někde ve vzdálenosti Marsu obíhá okolo Slunce planetka mého jména, je krásná pro každého, kdo se celý život zajímá o vesmír,“ řekl matematik, kterého se ocenění dostalo zejména kvůli způsobu, jakým dokáže zpracovat fotografie pořízené během úplného zatmění Slunce.

Zatmění Slunce

Druckmüller vyvinul nové metody pro vizualizaci obrazů sluneční koróny pořízených během úplných zatmění Slunce. Jak jeho metoda pracuje, vysvětlil nad snímkem úplného zatmění Slunce z roku 2017, které bylo viditelné v USA. „Tento obraz vznikl matematickým zpracováním celkem 287 obrazů, pořízených šesti různými přístroji, přičemž k jejich kalibraci bylo navíc použito asi 3500 dalších snímků.

profesoru Miloslavu DruckmülleroviJedna dvojice digitálních kamer sloužila k záznamu bílého světla v rozmezí vlnových délek 400 až 700 nm, tj. v oblasti viditelného záření. Toto světlo je bílé sluneční světlo odražené od volných elektronů, které vznikly ionizací vodíku a jsou ve sluneční koróně všudypřítomné.

Elektrony, podobně jako další nabité částice, vizualizují indukční čáry magnetického pole Slunce. Jasová složka obrazu je tedy vizualizací magnetického pole Slunce a to v takové kvalitě, která je jinými metodami nedosažitelná,“ popsal Druckmüller.

profesoru Miloslavu DruckmülleroviJeho snímky sluneční koróny nemají ve světě zatím konkurenci. Díky tomu se jeho snímek objevil i na titulní straně prestižního časopisu Nature. Profesor Druckmüller absolvoval už deset expedic za unikátními snímky.

Vše odstartovalo první pozorování v Maďarsku v roce 1999, kam matematik se zájmem o astronomii vyrazil jen s rodinou.

Foto – FSI VUT Brno

Jdi na vrch