Špilberk a šifrovací hra - rozšířená realita

Na Mendlově náměstí vznikl krásný park

Brněnské Mendlovo náměstí , v závěru 2. světové války rozbombardované, zaplnily nešťastně rozmístěné historické i moderní domy a hojně využívaný dopravní uzel MHD. Také zanedbaný plácek po městských
lázních, zbouraných v 60. letech.

Toto k ničemu nevyužívané místo dala nyní radnice zkultivovat nákladem 13 milionů Kč na zajímavé, nově upravené veřejné prostranství.

Čerstvě vysázené stromy, chmelová vinice, lavečky, veřejné osvětlení, ale také kavárna a veřejné bezbariérové bezplatné toalety a nová funkční zastávka pro městskou hromadnou dopravu. To vše začalo sloužit obyvatelů a návštěvníkům Mendlova náměstí v Brně.

Tento veřejný prostor mezi ulicemi Veletržní a Výstavní při Mendlově náměstí v Brně podstoupil úpravu dle návrhu Zdeňka Sendlera po připomínkách a zapracování návrhů občanů na výslednou podobu lokality.

K budoucímu vzhledu Mendlova náměstí se nyní koná urbanisticko-achitektonická ideová soutěž s potřebou dosud nepříliš vzhledné náměstí výhledově rozumně dostavět a dopravně je zklidnit.

Nyní dokončený projekt posloužil ke zkultivování zatravněného plácku po bývalých lázních, o který po více než 50 let nikdo nepečoval. Neměl jakéhokoliv využití. Přesto lokalitě chybí relaxační parkové plochy.

Projekt  zahrnoval úpravy povrchů parkových cest, vysázení okrasné stínicí zeleně a instalaci veřejného osvětlení, laveček, odpadkových košů a pergoly s chmelem, která připomíná blízký pivovar. Jedna z
podmínek projektu bylo mimojiné, zachování průjezdu parkem pro vozidla záchranné služby k bytovým domům v ulicích Veletržní 2 a Výstavní 5 a 7.

Nové prostranství je od Mendlova náměstí odděleno dlažbou z různých materiálů s bezkolizním provozem přilehlé velmi intenzivně využívané zastávky autobusů, trolejbusů i tramvají MHD. K tomu patří i průchod chodců tímto prostranstvím a provoz přilehlé kavárny v kontejnerech s názvem Plovárna. To na místě v 60. letech zbouraných lázní.

Mendlovo náměstí oživilo sedmnáct nově vysázených vzrostlých stromů, např. dubů a okrasných třešní. S další zelení budou ochlazovat sluncem rozpálené náměstí. Podle výzkumu dokáže sluníčko rozpálit betonové chodníky až na 50 stupňů Celcia. Teplota na střechách se blíží k šedesátce. Naopak teploměry v parcích ukazují kolem třiceti stupňů.

Úplná novinka a doplnění dosavadních služeb je tam kontejnerová kavárna a veřejné toalety, které zde dříve velmi chyběly. Zhotovitelem díla je společnost Veselý a Zemako.

Jdi na vrch