Ruština v Brně

Babička si přišla osvěžit vědomosti z výuky ruštiny

Škola ruského jazyka při Ruském kulturně osvětovém spolku na Moravě, jemuž předsedá ruská básnířka s spisovatelka Ljubov Vondroušková.

Ruština v BrněTa uspořádala v sobotu  17.února  tvůrčí  dílnu na téma „Legendy města Brna“. Děti se seznámily se šesti brněnskými pověstmi – v ruském i českém překladu, a pak samy začaly tvořit.

Namalovaly například brněnského draka, pověstné brněnské loukoťové kolo přikutálené z Lednice, panorama hradu Špilberku, zvon katedrály Petrova, křivou věžičkou na portálu Staré radnice nebo ruku s kouzelným prstenem.

Tvůrčí dílna

Ruština v Brně„Tvůrčí dílna se konala přesto, že většina dětí ze Školy ruského jazyka byla o nynějších školních prázdninách s rodiči třeba na horách.  Účastníci malovali vlastní dílka, pro drobotinu přinesla architektka Světlana Polak dětské omalovánky. Dokonce přišli i noví zájemci. Například babička, která si chce osvěžit vědomosti z výuky ruštiny v období svého mládí, přivedla vnoučata v pubertě, pro které je tento jazyk novinka,“ přiblížila Vondroušková.

Jak vzniklo první slovanské písmo

V sobotu 24.února má Škola ruského jazyka v Brně v Křenové ul. 67 na pořadu téma: „Narození písmene“  –  jak se narodila cyrilice, první slovanské písmo, které vytvořili a přinesli lidem na Velkou Moravu soluňští bratři Cyril a Metoděj. Pak o týden později, 3. března, přijde Věra Ovečková s přednáškou o staroslovanském písmu ve spolupráci se Společností staroslovanské kultury.

Ruština v Brně Ruština v Brně

Foto – Václav Žalud

Jdi na vrch