Chcete to zase? Nový web vyvrací mýty nejen o covidu

Lékaři, právníci, psychologové a pedagogové dnes (29.8.2022) zveřejnili 70 fakty podložených odpovědí na rozšířené manipulativní výroky a pověry o covidu i o způsobech, jak jej zvládnout.

Dnes zveřejnila Iniciativa 21 nové webové stránky www.chcetetozase.cz. Přinášejí sedmdesát kvalifikovaných odpovědí na nejčastější mýty (manipulativní tvrzení, lži a pověry) týkající se epidemie covidu a způsobů, jak ji zvládnout. Fakta o covidu nabízejí nezávislí lékaři, právníci, psychologové a terapeuti z Iniciativy 21 i pedagogové a další odborní spolupracovníci. Stránky přinášejí také společenské souvislosti covidové krize, neméně významné jako virus sám. Jsou určeny široké veřejnosti, proto jsou odborné texty napsány srozumitelně i pro laiky.

Sedmdesát mýtů a faktů o nich je rozděleno do osmi tématických okruhů: očkování, testování a roušky, děti a školy, psychosociální oblast, zákony a právo, média, kampaně státu a různé. Pro zájemce o hlubší pohled obsahuje většina faktů bohatý seznam podrobnějších publicistických i odborných zdrojů. Stránky Chcete to zase? obsahují kromě hlavní informační části také motivační text „Co dělat“ nebo delší publicistické úvahy o povaze covidové doby v části nazvané „O covidismu“.

Akce Chcete to zase? je mimo jiné reakcí na novou vládní kampaň propagující plošné očkování a na rizika dalších covidových restrikcí, které narůstají s blížícím se podzimem. Fakta na webu však rozsahem i kvalitou zpracování násobně přesahují marketingovou, na emoce útočící vládní kampaň.

Ministerstvo zdravotnictví spustilo 15. srpna další kampaň za očkování „posilujícími dávkami“. Očkování v ní nabízí jako jedinou obranu proti covidu. Další, silnější fázi kampaně plánuje ministerstvo na září. Nová vládní kampaň „Očkujeme se pro život bez strachu“ používá hesla jako „Očkujeme se pro úsměvy bez zábran“, „Očkujeme se pro klid duše“ nebo „Očkujeme se jeden pro druhého“. Tento přístup ostře kontrastuje s předchozí brutální kampaní vlády vedenou loni na podzim. Ta překročila všechny etické bariéry, když pro propagaci očkování využívala i mrtvých těl. Stát tak nyní po politice biče zkouší prosadit očkování politikou cukru. Podle sociologa Daniela Prokopa z agentury PAQ Research, která se zabývá covidovými průzkumy od začátku infekce, je totiž ochota dvakrát očkovaných lidí k „posilovacím dávkám“ mizivá. Stát přitom platí za naprosto předimenzovaný odběr vakcín stovky milionů měsíčně (1).

Ministr Válek na tiskové konferenci k zahájení nové kampaně za „posilovací dávky“ propagoval tradiční vládní přístupy: očkování, testování a roušky, přestože účinnost těchto strategií je pochybná. Stránky Chcete to zase? je proto řadí k nejpodstatnějším covidovým mýtům a uvádějí je na pravou míru (2). Stránky se věnují i demýtizaci „posilovacích dávek“, jejichž účinek je právě opačný – nevedou ke zvýšení, ale naopak snížení imunity (3). Zájemci najdou na webu nejen lékařské mýty, ale i zásadní mýty psychosociální a společenské, například záludnou manipulaci o odpovědnosti (4) nebo řadu rozšířených mýtů o dětech a školách.

Ministr Válek současně na tiskové konferenci sdělil: „..všechna drakonická opatření neměla žádný větší efekt. Znamenala jenom obrovské ztráty..“ Alespoň v tomto bodě stát konečně připustil zásadní omyl svého konání. Web Chcete to zase? věnuje „drakonickým opatřením“ – lockdownu a diskriminaci značnou pozornost (5).

Cílem akce Chcete to zase? je zvýšit šanci na svobodnou volbu postojů a rozhodování lidí podloženou nezávislými a kvalitními informacemi a zároveň povzbuzovat lidi ke změně myšlení a chování směrem k větší nezávislosti. Akce začíná v době, kdy všechny negativní následky a společenská rizika nezvládnuté covidové krize dopadající na jednotlivce i společnost prudce rostou aktuálními politickými, ekonomickými, ekologickými a dalšími problémy a tvoří nebezpečnou výbušnou směs.

RNDr. Jan Piňos, mluvčí Iniciativy 21, řekl:

Dnes Iniciativa 21 spustila nové webové stránky Chcete to zase? Lékaři, psychologové, právníci, pedagogové a další odborníci na nich vyvracejí sedmdestát rozšířených mýtů (lží a pověr) o covidu a uvádějí fakta podložená výzkumem i realitou. Chceme tak přispět k lepší informovanosti a svéprávným rozhodnutím lidí, vystavených po dva a půl roku vládním manipulacím, dezinformacím a především strachu šířenému státem a médii. Chceme tak přispět k větší otužilosti lidí do nadcházející náročné doby, zatížené covidovou pastí, válkou na Ukrajině, ekonomickou, ekologickou a sociální krizí. Příští čas bude náročný i bez nekompetentních a násilných zásahů státu do životů svobodných občanů.“

Ministerstvo zdravotnictví spustilo další kampaň za očkování proti covidu třetími a čtvrtými dávkami. Emocionálně podlézavými a falešnými slogany, jako např. „Očkujeme se pro úsměvy bez zábran“, se snaží povzbudit mizivý zájem lidí o vakcíny, za něž stát platí stovky milionů měsíčně. Když stát nepřesvědčil víc lidí k očkování neetickou brutální kampaní s mrtvolami ani hrozbou povinného očkování, přišel nyní s kampaní sladkou jako med. Kdo by ale věřil Ministerstvu zdravotnictví „Očkujeme se pro život bez strachu“ poté, co stát vytrvale strašil veřejnost šířením nepravdivých informací? Doufáme, že lidí, kteří podlehnou dalším manipulacím, bude co nejméně – a naopak co nejvíc bude těch, kteří převezmou odpovědnost za své zdraví. V tom jediném jsme zajedno se sloganem Válkovy nové kampaně – že zdraví přeje připraveným.“

MUDr. Jana Gandalovičová, kardioložka z Iniciativy 21, řekla:

Po dva roky jsme strašeni, mnozí z nás jsou strachem paralyzováni, vydíráni a zbavováni základních lidských práv řadou nesmyslných až absurdních opatření během pandemie covidu, ze které nás má spásně vyvést jen očkování všech včetně nejmenších dětí. Ve skutečnosti však světem obchází nová pandemie navozená pandemií covid-19. Šíří se v medicíně a příbuzných vědních oborech. Jde o pandemii zaslepené víry v očkování genetickými vakcínami (stále schválenými jen v nouzovém režimu), která vítězí nejen nad vědou a daty, ale často i nad selským rozumem, jenž reflektuje dosavadní vývoj i nové poznatky.“

Tuto novou pandemii zaslepené víry hojně přiživovanou farmaceutickými firmami i médii vítají politici, protože je tak jednoduché manipulovat vystrašenými lidmi. Za dva roky tu neproběhla žádná odborná diskuze, a jiný názor, který nekonvenuje „jediné pravdě“, je okamžitě umlčován, jeho autor dehonestován a označen jako dezinformátor. Nová kampaň ministra Válka uvádí, že zdraví přeje připraveným. Proto jsme připravili pro širokou veřejnost informace, které jinde nenajdou, aby získali dostatek poznatků a mohli se tak svéprávně pro život beze strachu rozhodnout.“

JUDr. Vladana Vališová, LL.M., advokátka, řekla:

Podkladem pro zásahy do práv a svobod v covidovém období bylo šíření dogmat, vystavěných na ne vždy řádně podložených narativech některých vědců a lékařů. Snad jen zapomněli, že hledání pravdy je proces, a ten se bez oponentury neobejde. Proto si v tento moment netroufám nikoho obvinit přímo ze lži, natož nabízet jako možný motiv zisku. Mám však za to, že v řadě případů tito vědci a lékaři museli vědět, že jimi zarputile šířená dogmata nejsou slučitelná s vědeckým poznáním a praxí. Tato dogmata pak byla převzata politiky, kteří je přetvořili v propagandu. To, že tuto propagandu podporovaly i soudy, považuji za tragické. Kolik z nás kvůli nim ztratilo důvěru v právní stát!“

Jako každé jiné dogma i tato dogmata byla uctívána a každý, kdo se je pokusil zpochybnit, byl postaven na pranýř veřejného odsouzení. Zabydlela se u nás cenzura, která nebrání jen ve svobodě projevu, ale ohrožuje i naše právo na přístup k informacím. Selhala média, když zapomněla na svůj úkol bránit pravdu před mocí mocných. Bez podílu na tom, co se tu odehrálo, není však ani ten, kdo sklonil hlavu, podlehl nátlaku, a nesmyslným požadavkům se podřídil. Chceme to zase? Jestli ne, pojďme se postavit za svá práva a demokratické hodnoty vůbec.“

Kontakty:

RNDr. Jan Piňos, mluvčí Iniciativy 21, jan.pinos@iniciativa21.cz, 720 552 888, 602 436 018

MUDr. Jana Gandalovičová, kardiolog, janagan@email.cz

Bc. Petra Quirke, petra@iniciativa21.cz, 605 471 465

Poznámky obsahují příklady mýtů a odpovědí na ně:

  1. https://iniciativa21.cz/13-6/
  1. Příklad mýtu o očkování

Mýtus: Na covid umírá zbytečně mnoho lidí. Nechci-li zemřít, musím se naočkovat

Jde o jednu z nejděsivějších – nejnebezpečnějších manipulativních lží, které se stále, opakovaně dopouští sám ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Ministrovo tvrzení, že BEZ VÝJIMKY umírají jen neočkovaní lidé, je zcela v rozporu se snadno zjistitelnou realitou. Data a statistiky organizace přímo zřízené Válkovým ministerstvem, Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), vypovídají úplně o něčem jiném – o úmrtí pacientů i po třech dávkách očkování. Ani opakované očkování nechrání jedince před těžkým průběhem včetně možného úmrtí, obzvláště v době, kdy se očkuje vakcínou na původní kmen viru, který tady již dávno není.

Naopak opakované očkování lidí, kteří již prodělali covid a jsou imunní, může způsobit řadu nežádoucích reakcí a vést i rozvoji autoimunitního onemocnění nebo vakcínou navozeného imunodeficitního stavu s různými negativními následky. Navíc je podání vakcín zatíženo mnoha nežádoucími účinky, některé z nich i přiznává výrobce, aniž by nesl jakoukoliv odpovědnost.

Příklad mýtu o testování

Mýtus: Testovat se musí i lidé bez příznaků nemoci. Každý s pozitivním testem je nemocný. Testování je věrohodné

Testovat zdravé lidi postrádá jakýkoliv smysl. Obrovský počet pozitivně testovaných lidí, jímž si Česká republika opět vysloužila jednu z ostudných prvních příček v Evropě (tentokrát i ve světě), znamenal jen to, že u nás se testovalo jako o závod, a stát uváděl obyvatele v omyl, že růst pozitivních výsledků testů je totéž co růst počtu nemocných.

Kdo nemá příznaky infekce, nepotřebuje testování. Nejvíc infekční jsou lidé, kteří mají klinické příznaky a u nich může mít test provedený lékařem nebo vyškoleným zdravotnickým personálem význam v nasměrování k časné léčbě. Nízký výskyt nákazy snižuje spolehlivost výsledků, tedy je vyšší riziko, že pozitivní nález je falešně pozitivní. Tedy testováním zdravých lidí jich mnoho zbytečně pošleme do karantény, neboť infekci nemají. Pozitivní test neznamená nemoc!

Ponechme stranou psychickou a fyzickou traumatizaci testovaných, obrovské náklady, soustředění většiny kapacit zdravotnictví na úkor péče o vážně nemocné. Zásadním problémem je výpovědní hodnota testů. Antigenní a PCR testy různých výrobců vykazují velké rozdíly v počtu falešně pozitivních výsledků. Pouhá pozitivita testu, bez dalších vyšetření zkušeným lékařem, vůbec neznamená, že je člověk nakažený, nakažlivý nebo nemocný. V jeho těle nemusí být ani celistvý virus. Ten člověk může být úplně zdravý,“ říká doktor Jan Hnízdil.

Za testování zbytečně utrácí stát obrovské peníze, ještě podstatně víc než za očkování. Testování stálo podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka veřejné zdravotní pojištění v loňském roce zhruba 55 miliard korun.

Příklad mýtu o rouškách

Mýtus: Účinnost roušek proti šíření covidu je vědecky ověřená

Zastánci plošného nošení roušek argumentovali především laboratorními studiemi nebo matematickými modely. Po dvou letech však máme jasná fakta o tom, že povinné plošné nošení roušek nemělo vliv na šíření epidemie. Z mnoha důkazů jsou tu především dva:

1) Za celou dobu epidemie byly dokončeny pouze dvě randomizované klinické studie, z nich jen jedna v evropské zemi. Šlo o studii Danmask. Rozdíl v počtu infekcí mezi zarouškovanými a nezarouškovanými účastníky byl minimální, jen 0,3 %. Studie tedy nepotvrdila účinnost plošně nošených roušek. Druhou, bangladéšskou studii se zastánci roušek pokoušeli interpretovat jako argument pro nošení roušek. Výsledky však nebyly přesvědčivé: látkové roušky nefungovaly vůbec a rovněž u chirurgických roušek u lidí do padesáti let nebyly žádné rozdíly. U starších lidí se snížil absolutní počet infekcí v zarouškované skupině pouze o 0,97 %. Navíc o regulérnosti studie prováděné v bangladéšských vesnicích by se zřejmě dalo s úspěchem pochybovat.

2) Mnohem důležitější než studie jsou reálná data ze života. Analýza dat evropských zemí ukázala, že země s přísným dodržováním nošení roušek si nevedly lépe než země, které nošení roušek nedodržovaly. Data porovnávající jednotlivé státy USA svědčí o tom, že nebyl rozdíl v šíření epidemie ve státech s povinnými rouškami a ve státech bez nich.

Brownstone institute shromáždil více než sto prací o neúčinnosti roušek a více než šedesát prací o jejich potenciální škodlivosti.

O problematice roušek hovořil například MUDr. Vladimír Čížek na konferenci Corona Duel, kam byli pozváni i zastánci roušek, aby přednesli své argumenty. Nikdo z nich nepřišel.

  1. Mýtus o „posilovacích dávkách“

Mýtus: Opakované „posilovací“ dávky očkování jsou bezpečné, nijak neškodí

Jsme v přímém přenosu selhávání očkování proti covidu. Původně (a tak byly provedeny studie) se počítalo jen s dvěma dávkami vakcíny. Nebylo to však účinné, lidé navzdory očkování onemocněli, a to i těžce. Vlády urychleně přišly s rychlým „řešením“ – dalšími, tzv. posilovacími dávkami, boostery. Jedná se o jeden z častých manipulátorských triků – snahu odvést pozornost od sporného tématu jiným názvem téhož, často novým, nesrozumitelným pojmem. Proto, aby pro propagátory očkování nevypadalo hloupě říkat třetí dávka, čtvrtá atd., mluví raději o dvou dávkách a prvním a druhém „boosteru“.

I studie o účinnosti „posilovacích dávek“ prokázaly, že protilátky velmi rychle vyprchávají (po cca třech měsících). Očkovaní lidé opět onemocněli, a to často i s horším průběhem včetně těžkého s následným úmrtím. To napovídá, že se může jednat fenomén VAED popsaný v literatuře. „Vaccine-associated enhanced disease“ (VAED) je stav, kdy očkování zhorší průběh nemoci. Predispozicí je situace, kdy se očkuje variantou viru, jež je výrazně odlišná od aktuálně cirkulující varianty. To přesně odpovídá současné situaci, kdy se stále očkuje proti původní mutaci viru, ačkoli současné onemocnění způsobuje už jiná.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek doporučuje další dávky všem v rozporu s doporučením samotné ECDC ( European Centre for disease Control, Evropské středisko pro kontrolu nemocí). Ta nedoporučuje druhou “posilovací dávku”, tj. čtvrtou dávku lidem pod 60 let věku bez rizika vážného průběhu nemoci.

Naopak opakované očkování lidí, kteří již prodělali covid a jsou imunní, může způsobit řadu nežádoucích reakcí a vést i rozvoji autoimunitního onemocnění nebo vakcínou navozeného imunodeficitního stavu s řadou negativních následků, jak zmiňuje i nestor české imunologie MUDr. Jaroslav Svoboda.

Dr. Theo Schetters, zkušený přední vakcinolog žijící v Holandsku, zjistil na základě analýzy oficiálních nizozemských dat velmi úzký vztah mezi čtvrtou dávkou očkování a zvýšenou úmrtností seniorů. Na „posilovací“ dávku zemře každý osmistý člověk nad šedesát let. Podle Dr. Schetterse by měly být „boostery“ ihned staženy.

Navíc je vakcinace zatížena mnoha nežádoucími účinky, některé z nich i přiznává výrobce, aniž by ale nesl jakoukoliv odpovědnost. Z posledních údajů Ministerstva zdravotnictví je zcela evidentní, že nakažených mezi neočkovanými je cca dvakrát méně než mezi očkovanými, čtyřikrát méně mezi hospitalizovanými a pětkrát méně u lidí, kteří byli na JIP (viz grafy prof. Jiřího Berana).

Zakladatel české imunologie a stále praktikující lékař MUDr. Jaroslav Svoboda na dotaz ohledně další dávek odpovídá: „Osobně jako klinik nevidím nejmenšího důvodu k nové vakcinaci proti jakési neexistující nové variantě nového koronaviru. Ať už jsme byli očkováni nebo ne, minimálně s variantou omicron, která je jakousi obecnou vakcínou proti koronaviru, jsme se setkali snad všichni. Předchozí varianty – wuhanská, britská, alpha,…, indická delta – chránily především a pouze proti nákaze tou kterou variantou. Nyní se setkáváme u omicronu s novými subvariantami, kterou jsou pravděpodobně infekčnější, ale nevyvolávají odlišný klinický stav, tj. Dva až tři dny teplota a mírný respirační infekt, případně tuto infekci ani nezaregistrujeme.”

  1. Mýtus: Je zodpovědné řídit se vládními příkazy

Jedná se o zvlášť nebezpečný, záludný mýtus a způsob státního manipulativního nátlaku, protože na něj lidé slyší a trvá jim déle, než lest prohlédnou. Jde o velmi účinnou metodu vydírání občanů. Zodpovědnost je neslučitelná s mocenským tlakem, s poslušností vůči příkazům. Zodpovědnost existuje jen na základě svobodně uváženého a přijatého osobního rozhodnutí. Bez svobody není ani odpovědnost. Pokud vláda apeluje na naši odpovědnost, ve skutečnosti žádá poslušnost příkazům. Pokud vláda říká: „Vzdejte se svobody a buďte zodpovědní,“ lže. O odpovědnosti jde mluvit jen tehdy, může-li člověk svobodně jednat. Odpovědnost a poslušnost jsou dvě zcela odlišné kategorie. Kdo jedná odpovědně, rozhoduje se ze svého úsudku a podle své vůle. Poslušný člověk se vzdává odpovědnosti a podřizuje se cizímu úsudku a cizí vůli.

Kdo chce jednat odpovědně, musí v první řadě usilovat o svobodu – o možnost uvážit důsledky svého jednání a rozhodnout se sám pro nejlepší řešení pro sebe i pro druhé, pro celek. Činí-li za člověka rozhodnutí někdo druhý a od lidí vyžaduje poslušnost, činí z nich loutky. A loutka není člověk.

  1. Mýtus: Lockdowny byly nutné, zachránily životy

Čeští zastánci lockdownů z řad politiků a úzké skupiny odborníků (iniciativa Sníh, Meses), kterým politici naslouchají, potlačovali od počátku tvrdě a nepřijatelným způsobem jakoukoli diskusi o zvládnutí covidové krize. Rétorika tvrdých zastánců lockdownů byla agresivní, dehonestující kohokoliv, kdo jen naznačil možnost jiného postupu. Odborníci s jiným názorem byli onálepkováni jako možní vrahové spoluobčanů, hlavně babiček a dědečků, sobečtí asociálové. Dokonce se někteří dosud vědecky naproto nezpochybnitelní odborníci ocitli na listině dezinformátorů Ministerstva zdravotnictví, např. mezinárodně uznávaná kapacita, profesor Jiří Beran.

Mezi zastánce plošných lockdownů patří členové iniciativy Sníh, například profesor Václav Hořejší, profesor Jaroslav Flegr či prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek. Hlásí se k John Snow Memorandum, prohlášení, které celosvětově podepsalo 7 000 odborníků. Na druhé straně již na podzim 2020 byla vyhlášena Great Barrington Declaration, kterou sepsali prestižní epidemiologové z USA a Velké Británie. Upozornili v ní na velké nebezpečí poškození fyzického a psychického zdraví plošnými lockdowny. Navrhli přístup tzv. cílené ochrany, tj. ochránit seniory a rizikovou skupinu a ostatním umožnit rychlý návrat k normálnímu životu. Tuto deklaraci podepsalo 950 000 odborníků z celého světa, přestože čelili profesní dehonestaci podobně jako její zastánce profesor jiří Beran.

Podobná situace byla v ekonomii. Ačkoli bylo od počátku politiky lockdownů i laikům zjevné, že budou mít obrovské ekonomické následky, varovali před nimi jen někteří ekonomové. Psychosociální dopady na sebe nenechaly dlouho čekat. Ztráty zaměstnání, izolace a propady životní úrovně přinesly enormní psychickou zátěž na celé rodiny včetně dětí.

Pravdu jasně ukázala rozsáhlá studie odborníků John Hopkins Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise s názvem A Literature Review and Meta-Analysis of the Effects of Lockdowns on COVID-19 Mortality, publikovaná v lednu 2022. Studie konstatuje, že lockdowny měly malý nebo vůbec žádný přínos pro veřejné zdraví a že tam, kde byly přijaty, způsobily obrovské ekonomické a sociální problémy. V místech s lockdowny ve srovnání s místy bez nich nebyl pozorován pokles úmrtnosti na covid. Podle studie je politika lockdownů zcela nepodložená a jako politický nástroj řešení covidové infekce by měla být odmítnuta.

Bude-li zase bude někdo hrozit lockdowny, vzpomeňte si na závěr této velké studie a nenechte sebou manipulovat!

Tisková zpráva

P-I-R-@-T ™ - První Internetový Reklamní @genT. V reklamě pracuji už přes 17 let v různých velkých i menších firmách, články jsem psal komerční pro iDNES i netradiční pro brněnský tisk. Poslední dobou, pár let, již jen on-line. Jsem reklamní a marketingový poradce. Dělám weby, které jsou vidět. Dělám SEO, které pomáhá. [ View all posts ]

Jdi na vrch