Absolventka chce srdce nahradit dvěma vířivými čerpadly

V Ceně Edwards a Ceně Atlas Copco Services se letos umístilo dvanáct autorů diplomových prací. Vítězové dostanou 20 000 korun.

Nový způsob fungování umělého srdce

Navrhla nový způsob, jak může fungovat umělé srdce. Pro rozvádění krve po těle zvolila vířivé čerpadlo, jehož funkce sice není příliš podobná biologickému pumpování, ale mezi jehož hlavní výhody patří menší rozměry a schopnost fungovat při nižších tlacích. Díky tomuto nápadu získala v pátek (2. 11.) Ludmila Čápová první místo v Ceně Edwards, která odměňuje nejlepší technicky zaměřené diplomové práce.

Vířivá čerpadla

„Moje práce navazuje na dosavadní výzkum vířivého čerpadla na Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana VUT v Brně, který se věnoval jen jednokomorovým čerpadlům, tudíž by zařízení eventuálně nahrazovalo jen polovinu srdce. Ve své práci se ale zabývám návrhem dvou synchronních vířivých čerpadel, která by byla v případě použití plně nahraditelná za lidské srdce. Návrh obsahuje již dvě komory – jedno čerpadlo zastává funkci plicního oběhu, druhé tělního. Součástí práce byly i závěrečné experimenty, které byly stěžejní,“ uvedla Čápková, která letos získala magisterský titul na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Vítěz získá 20 tisíc korun

Za první místo dostane 20 000 korun. „Práce nás velmi zaujala už samotným tématem. Také jsme ocenili to, že navazuje na český vynález speciálního vířivého čerpadla. Autorka se věnovala úplnému zmapování hydraulických charakteristik potenciálně nového principu čerpání krve,“ podotkl za hodnotitele vedoucí výzkumu a vývoje Petr Šmérek.

Uspělo dalších 5 absolventů

V Ceně Edwards, kterou vyhlašuje stejnojmenná společnost vyrábějící vývěvy, uspělo i dalších pět absolventů. Odborná porota ocenila také práci zabývající se uspořádáním prostoru a organizací dopravy v oblasti před nádražím v Jihlavě nebo práci o zařízení pro simulaci sportovní střelby. Společně s Cenou Edwards se také letos poprvé vyhlašovala Cena Atlas Copco Services, která hodnotila diplomové práce zaměřené na ekonomii a podnikání.

Moderní statisticko-analytické metody

Jako nejlepší odborná porota zvolila práci Kristíny Lorkové, která se zabývala zvyšováním efektivity marketingových aktivit pomocí experimentálních metod. „Inovativnost práce spočívá ve využití moderní statisticko-analytické metody. A / B testování umožňuje efektivní optimalizaci online produktu pomocí malých, inkrementálních změn. Práce je vytvořena na online platformě pro vyhledávání a rezervaci leteckých spojů a doplňkových služeb a je jedinečná tím, že v návrhové části využívá náhledy z vědeckých výzkumů behaviorální ekonomie i z případových studií obdobných platforem,“ podotkla Lorková, která svou práci letos úspěšně obhájila na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně.

Detailní analýza

„Na práci je vidět, že si na ní autorka dala hodně záležet. Ocenili jsme například velmi detailní analýzu firemních procesů a to, že je zaměřená prakticky,“ vysvětlil za porotu Roman Pavloušek, ředitel finančního centra Atlas Copco Services.

Přihlásit se mohou studenti i příští rok

Cena Edwards a Cena Atlas Copco Services se bude vyhlašovat i příští rok. Autor nejlepší diplomky získá opět 20 000 korun. Odměněny budou ty nejzajímavější práce vybrané porotou. Inženýrská nebo magisterská práce musí být obhájená, nesmí být starší než tři roky a musí být zaměřená na ekonomii a podnikání (Cena Atlas Copco Services) nebo technicky orientovaná (Cena Edwards). Uzávěrka přihlášek pro další ročník bude na konci června 2019.

Zprávy redaktorů [ View all posts ]

Jdi na vrch